Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-42

Vakantie

De komende week (18 t/m 25 oktober) heb ik vakantie. Tineke van Ooijen kan gedeeltelijk voor mij waarnemen. Van maandag t/m woensdag is zij echter niet beschikbaar. Is pastorale zorg in die dagen toch heel dringend nodig, neem dan contact op met uw wijkouderling of evt. de scriba. Zij zullen dan de nodige maatregelen treffen.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte Kerk in Actie/ werelddiaconaat

Goede oogst in Bolivia. Het hoogland (Altiplano) van Bolivia is de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. Hier leven kleine boeren in armoede. Zij kunnen nauwelijks overleven in het gure klimaat. De vlakte is kurkdroog door de weinige regenval en het land is onderhevig aan water- en winderosie. De Boliviaanse organisatie Sartawi werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen. Ook leren de boeren hoe ze de bodemkwaliteit kunnen verbeteren zodat het mogelijk wordt om moestuinen aan te leggen. En door betere huisvesting en voeding leveren hun dieren meer melk en wol. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk, die ze verkopen op de plaatselijke en regionale markt. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de Altiplano steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.
Helpt u mee?
De Diaconie

Levensmiddelen voor de Voedselbank Leerdam

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor de vruchten van ons werk: wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn.
Evenals vorig jaar willen wij met Dankdag (woensdagavond 4 november en voor diegenen die deze avond misschien niet in de gelegenheid zijn om te komen ook op zondag 8 november) levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Leerdam.
Stichting Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede en helpt hen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven. Ook in de gemeente Leerdam neemt helaas het aantal gezinnen toe dat een beroep moet doen op ondersteuning van de Voedselbank. Er worden wekelijks gemiddeld zo’n 85 gezinnen voorzien van een voedselpakket.
De volgende producten zijn momenteel hard nodig:
macaroni, koffie, olie, spaghetti, thee, fruit in blik. macaronimix divers, houdbare melk, maandverband, groenten in blik, yoghi, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta, etc.), rijst, aanmaaklimonade, babyvoeding (potjes fruit en groenten), en wasmiddel (kleur)
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter!
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig. Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen. Alvast onze hartelijke dank!
De Diaconie

Voor wie doet u de deur open?

Dit is de titel waarover de politie donderdag 22 oktober 2015 in het Partycentrum, Koningin Julianastraat 24 het één en ander wil vertellen. Maar al te vaak wordt er aangebeld door mensen met minder goede bedoelingen. Je kan natuurlijk ook opgebeld worden. Deze personen hebben een vlotte babbel en hun verhaal is bijzonder geloofwaardig. Hoe moeten we met deze mensen omgaan en wat moeten we nooit doen. De politie zal bijzondere gebeurtenissen kunnen vertellen. De tips die zij geven zijn uitermate belangrijk voor onze veiligheid. Van harte aanbevolen.
U bent welkom voor de koffie vanaf 9.30u De bijeenkomst begint om 10.00u
De kerkrentmeesters.

Streekkorenconcert op 24 oktober in de Pauluskerk te Leerdam

Op 24 oktober 2015 organiseert de KCZB ( Koninklijke Christelijke Zangersbond) een Streekkorenmiddag-en avond in de Pauluskerk, Europaplein te Leerdam. Het middagprogramma vangt aan om 15.00 uur en duurt tot 16.50 uur. ’s Middags treden op Kamerkoor Animato uit Vlaardingen, Te Deum Laudamus uit Maasland en Hervormd kerkkoor uit Sliedrecht.
Het avondprogramma start om 19.00 uur en hieraan nemen deel 5 koren. De koren zijn Hoeksteenkoor uit Voorburg, Gemengd streekkoor O en U uit Molenaarsgraaf, koor Lovende Stemmen uit Streefkerk, Christelijk Gemengd koor Zout uit Schoonrewoerd en Soli Deo Gloria uit Herwijnen. Het avondprogramma sluit om circa 22.00 uur. Toegang is gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Bijbelstudiekring

Aanstaande woensdag om half acht komt onze kring weer bij elkaar in de consistoriekamer. Met behulp van tekst en vragen uit een boekje (&quot

Alle nieuwsberichten