Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-41

Collecte Kerk in Actie/ werelddiaconaat 18 oktober

Goede oogst in Bolivia. Het hoogland (Altiplano) van Bolivia is de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. Hier leven kleine boeren in armoede. Zij kunnen nauwelijks overleven in het gure klimaat. De vlakte is kurkdroog door de weinige regenval en het land is onderhevig aan water- en winderosie. De Boliviaanse organisatie Sartawi werkt samen met de boeren aan betere irrigatie en drinkwatersystemen. Ook leren de boeren hoe ze de bodemkwaliteit kunnen verbeteren zodat het mogelijk wordt om moestuinen aan te leggen. En door betere huisvesting en voeding leveren hun dieren meer melk en wol. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk, die ze verkopen op de plaatselijke en regionale markt. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de Altiplano steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.
Helpt u mee?
de Diaconie

Levensmiddelen voor de Voedselbank Leerdam

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor de vruchten van ons werk: wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn.
Evenals vorig jaar willen wij met Dankdag (woensdagavond 4 november en voor diegenen die deze avond misschien niet in de gelegenheid zijn om te komen ook op zondag 8 november) levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Leerdam.
Stichting Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede en helpt hen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven. Ook in de gemeente Leerdam neemt helaas het aantal gezinnen toe dat een beroep moet doen op ondersteuning van de Voedselbank. Er worden wekelijks gemiddeld zo’n 85 gezinnen voorzien van een voedselpakket.
De volgende producten zijn momenteel hard nodig:
macaroni, koffie, olie, spaghetti, thee, fruit in blik. macaronimix divers, houdbare melk, maandverband, groenten in blik, yoghi, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta, etc.), rijst, aanmaaklimonade, babyvoeding (potjes fruit en groenten), en wasmiddel (kleur)
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter!
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig. Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen.
Alvast onze hartelijke dank!
De Diaconie

Autoloze zondag

Tijdens de Micha-zondag op 19 oktober 2014 hebben de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en Kerk aan de Linge hun leden opgeroepen van deze zondag een autoloze rustdag te maken. Die oproep hield verband met het landelijke thema van deze zondag “Heel de schepping”. Behalve tot gebed riepen kerken die dag ook op om “goed en recht te doen” aan heel Gods schepping: mens, dier en natuur.
Landelijk wordt dit jaar zondag 18 oktober (volgende week) uitgeroepen tot Micha-zondag. De werkgroep duurzaamheid van Kerk aan de Linge heeft aan alle Leerdamse Kerken de vraag voorgelegd om deze zondag uit te roepen tot autoloze zondag en er dit jaar een gezamenlijke Leerdamse actie van te maken. De kerkenraad onderschrijft dit initiatief van harte en roept u dan ook op om volgende week zondag lopend op per fiets naar de kerk te komen (uiteraard voor zover men echt niet afhankelijk is van de auto).
De kerkenraad

Uitnodiging 50+

De zomertijd is weer voorbij. Sommigen hebben van een vakantie genoten, voor anderen was de periode waarin familie, vrienden enige tijd afwezig waren maar lang. Maar nu de diverse activiteiten weer zijn gestart, gaan ook de 50+-middagen weer beginnen. Zoals u weet zijn onze 50+-middagen voor senioren en aankomende senioren van binnen en buiten onze kerk. Het is een middag voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid, maar ook kunnen we, door het programma dat geboden wordt, af en toe wat opsteken of zelfs leren. Neemt u dus gerust iemand mee. Per jaar vragen wij een bijdrage van € 10,- En voor incidentele bezoekers is er de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage. Donderdag 15 oktober bent u van harte welkom in de Lichtkring. Deze eerste bijeenkomst van het seizoen hebben we een spelletjesmiddag. Sjoelen, rummycub, scrabble en bijbels triviant staan op het programma. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan even contact op met Ad Verhoeff.
De commissie 50+

Twitterdienst

Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst een twitterdienst georganiseerd. Vanuit de aanwezigen (jongeren, maar zeker ook volwassenen) kregen we zoveel positieve reacties dat we komend seizoen opnieuw een twitterdienst willen organiseren. Hierbij een oproep voor mensen (jongeren en/of volwassenen) die Gerlinde en mij hierbij willen helpen. Denk mee over een thema, liederen, gebeden. Zie het als een project waarvoor je, je kan opgeven. Je komt niet automatisch in een werkgroep. We hebben jouw/uw hulp hard nodig om er ook deze keer een geslaagde dienst van te maken. We willen de dienst houden op zondagavond 31 januari 2016. Wie komt ons helpen? Opgeven of meer informatie vragen? Dit kan bij Marjolijn Laurman.
Groeten Gerlinde en Marjolijn

Alle nieuwsberichten