Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-44

Preekbespreking

Gespreksonderwerp van de preekbespreking na de morgendienst is: Van wie ben ik de naaste? De schriftlezingen zijn uit Lukas 10: 25-37 en Mattheüs 25: 31-46.
Van harte aanbevolen.

Collecte Kerk in Actie

Predikant in Thailand. In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen en ziekenhuizen opgericht. Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding aan.
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren. In 2015 wil Kerk in Actie vijf studenten die kans te geven. Helpt u mee?
de Diaconie

Heilig Avondmaal

Op zondag 8 november mogen we weer met elkaar brood en wijn (druivensap) delen, als teken en zegel van de liefde van God die Jezus Christus heeft laten zien. Kom, en vier dit feest van genade en nieuw begin mee. Laat je voeden door het brood uit de hemel. Welkom aan de tafel van de Heer!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bij het H.A.

Kerk in Actie/ Wereldhuis Waar kun je in Nederland terecht zonder verblijfsvergunning? Bij de “Wereldhuizen”! Wereldhuizen is een diaconaal initiatief dat mensen ondersteunt die geen verblijfspapieren hebben

Alle nieuwsberichten