Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-24

Collecte Protestantse Kerk Roosevelthuis

Geef voor zorgeloze vakanties! Wij kunnen ons niet voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen, een isolement dreigt. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantie weken. Al 45 jaar lang. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang! Het gebouw is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting. Want in het vernieuwde vakantiehuis mag de vakantiegangers aan niets ontbreken: aangepaste kamer met een speciaal bed en een goede douche. Een rolstoel kost 500 euro en een tillift 4000 euro. Er is veel geld nodig. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan deze collecte, zodat mensen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. U kunt ook op www.hetvakantiebureau.nl kijken over de ontwikkelingen van het nieuwe Roosevelthuis.
De Diaconie

9e Openluchtdienst

Vandaag 14 juni hopen we de 9e Openluchtdienst met elkaar te vieren. We zijn als commissie Hem dankbaar dat we dit al zoveel jaren mogen organiseren. Het thema van de dienst zal zijn: “VRIJ”. Aan de dienst werken mee het koor “His Inspiration” uit Meerkerk en de spreker is de bekende Martin Brand. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Leerdam PraiseBand. De dienst begint om 14.30 uur en wordt, zoals ieder jaar, gehouden op het Dr. Reilinghplein in Leerdam. Het is mogelijk om vooraf stoelen te reserveren. Ga hiervoor naar de website. Voor de kinderen is er een aparte kinderhoek. Er zal ook weer een gebarentolk zijn voor de dove/slechthorenden. Meer informatie staat op de website www.leerdampraise.nl en op Facebook. We zien u/jou graag vanmiddag om 14.30 uur.
De commissie Leerdam Praise

Zendingsavond

A.s. donderdag 18 juni wordt er een gezamenlijke zendingsavond georganiseerd door alle kerken uit Schoonrewoerd. Er zal iemand komen spreken van ’t Scharlaken Koord. Zij biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Ook het thema ‘loverboys’ zal belicht worden. Dus ook voor jongeren en ouders een interessant onderwerp. Er zal een collecte gehouden worden en ook de boekentafel is aanwezig. De avond begint om 19.30 uur in het Partycentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd!
KerkinActie Werkgroep

Alle nieuwsberichten