Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-23

Collecte Werelddiaconaat

Vandaag collecteren we voor het Werelddiaconaat. Geef een fiets aan een gezondheidswerker. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in de om liggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding en weten hoe ze klachten moeten interpreteren, maar de afstanden zijn groot. Met een fiets zouden ze veel meer mensen sneller kunnen bereiken. Kerk in Actie steunt partnerorganisatie CooP-Afrika, die er via Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets krijgen en hen leert hoe ze een fiets moeten onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor fietsambulance.
We hopen dat u dit bijzondere werk wil steunen. Van harte aan bevolen.
De Diaconie

Collecte Protestantse Kerk Roosevelthuis

Geef voor zorgeloze vakanties! Wij kunnen ons niet voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte of lichamelijke beperking niet zelfstandig weg te kunnen, een isolement dreigt. Het Roosevelthuis verzorgt voor deze mensen en hun partners diaconale vakantie weken. Al 45 jaar lang. Even weg van huis, ondersteuning in de zorg en uitstapjes met lotgenoten. Het is van groot belang! Het gebouw is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting. Want in het vernieuwde vakantiehuis mag de vakantiegangers aan niets ontbreken: aangepaste kamer met een speciaal bed en een goede douche. Een rolstoel kost 500 euro en een tillift 4000 euro. Er is veel geld nodig. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan deze collecte, zodat mensen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. U kunt ook op www.hetvakantiebureau.nl kijken over de ontwikkelingen van het nieuwe Roosevelthuis.
De Diaconie

De Rommelschuur

Op zaterdag 13 juni is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Er is de afgelopen tijd weer veel binnen gebracht. Alles is gesorteerd en staat in de stellingen. De kledingrekken hangen ook vol, het is de moeite waard om eens goed te zoeken en wat leuks te vinden. Er zijn veel bloesjes, shirts en topjes… laat de zomer maar komen! De boekenschuur heeft een ruim aanbod van boeken in allerlei genres. Lekker lezen in de vakantie! Als u thuis blijft deze zomer, wij blijven ook in juli en augustus open.
De activiteitencommissie

9e Openluchtdienst

Op zondag 14 juni hopen we de 9e Openluchtdienst met elkaar te vieren. We zijn als commissie Hem dankbaar dat we dit al zoveel jaren mogen organiseren. Het thema van de dienst zal zijn: “VRIJ”. Aan de dienst werken mee het koor “His Inspiration” uit Meerkerk en de spreker is de bekende Martin Brand. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Leerdam PraiseBand. De dienst begint om 14.30 uur en wordt, zoals ieder jaar, gehouden op het Dr. Reilinghplein in Leerdam. Het is mogelijk om vooraf stoelen te reserveren. Ga hiervoor naar de website. Voor de kinderen is er een aparte kinderhoek. Er zal ook weer een gebarentolk zijn voor de dove/slechthorenden. Meer informatie staat op de website www.leerdampraise.nl en op Facebook. We zien u/jou graag op zondag 14 juni om 14.30 uur.
De commissie Leerdam Praise

De kerkzolder in beweging

De zolder boven onze kerk is een ruimte die over het algemeen niet veel aandacht krijgt. Ten tijde van de bouw van De Lichtkring heeft Hans Ippel zich de nodige malen als een slangenmens door het fameuze luikje naar boven gewerkt om de nodige licht- en geluidszaken in orde te brengen.
Toen de zonnepanelen in beeld kwamen waren we verplicht om een acceptabele en dus veilige toegang tot de zolder te voorzien. Vandaar de trap. Tijdens de montage daarvan deelde een van de monteurs ons mede dat hij tijdens zijn werkzaamheden op de zolder geconstateerd had, dat hij gezelschap had en wel in de vorm van houtwormen en boktorren.
Vervolgens advies gevraagd bij een plaagdierenadviseur, die weinig anders kon dan het vermoeden bevestigen. Hij wilde uiteraard graag tot behandeling over gaan, echter alleen nadat alle aangetaste delen van het houtwerk goed uitgekrabd zouden zijn en de hele zolder verder stofvrij zou worden gemaakt. Geen geringe klus. Maar ja, dakspanten die gaan bewegen door activiteiten van binnenuit geeft ook geen erg gerust gevoel.
Om die klus te klaren hebben we Rik Middelkoop bereid gevonden. Rik is sinds enige tijd als ZZP-er onder de naam “De Noest” beschikbaar voor allerhande werkzaamheden. Samen met de vrijwillige handen van Gerrit is de zolder omgetoverd tot een ruimte waar je bijna zou willen gaan wonen. We vermoeden dat de zolder in geen 100 jaar zo schoon is geweest!!
Wanneer iets grondig moet worden schoongemaakt betekent dat, dat je er met je neus bovenop moet staan en bestaat de kans dat je nog eens iets ontdekt! Zo ook op de zolder. Aan de zuidgevel, helemaal bovenaan ontdekte men een grote natte plek. Nader onderzoek wees uit dat er een flink lek zat in de goot. Dat was tevens de verklaring voor de grote natte plek bovenaan de zuidmuur in de kerk. Zo, ook dat probleem tegelijk weer opgelost.
Vorige week woensdag is de heer Zuurhout van Accuraat plaagdierenbestrijding geweest en heeft al het houtwerk op de zolder 2 x grondig behandeld met een stofje waar de boktorren niet zo blij mee zijn. Het nuttig effect van deze behandeling zullen we niet weten voordat we een jaar verder zijn. Al met al een kostbare zaak, maar we hopen volgend jaar mei-juni te mogen constateren dat er geen geknaag meer te horen is en geen zaagsel te zien is op onze nu zeer fraaie zolder.
De kerkrentmeesters

Alle nieuwsberichten