Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-22

Collecte voor Nepal

Deze zondag is de eerste collecte voor de nood in Nepal, de collecte voor het onderhoudsfonds vervalt, de tweede collecte is voor de kerk.
Door zware aardbevingen in Nepal op zaterdag 25 april en dinsdag 12 mei zijn er meer dan 8500 doden en duizenden gewonden gevallen. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en wegen en voorzieningen zwaar beschadigd. Op de televisie en in de krant hebben we kunnen zien dat de nood in Nepal groot is.
De leden van het Christelijke Noodhulpcluster (bestaand uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn gezamenlijk in actie gekomen voor de slachtoffers van de aardbeving. Via partnerorganisaties ter plekke wordt de eerste noodhulp geboden waaronder medische zorg, voedsel, water en onderdak.
Wij willen deze organisaties graag steunen met hun werk, kunnen zij op uw financiële steun rekenen?
Alvast hartelijk dank!
De diaconie.

Koor “Zout”

Deze zondag verleent het koor Zout haar medewerking in de morgendienst. Daarna breekt voor het koor de zomervakantie aan en beginnen we in september weer met de repetities.

Jeugddienst

Zondagavond is er een jeugddienst. Help! Wat doe jij? Daar gaan we samen over nadenken. Echt samen, want het wordt een Twitterdienst: een dienst waar iedereen die dat wil via Twitter kan reageren, vragen stellen, gedachten delen. Wil je dat meemaken? Welkom! En je mag je telefoon meenemen!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

Doopdienst

Op zondag 14 juni zal de Heilige Doop bediend worden aan Noor de Weerd, dochter van Gerald en Roos de Weerd-Versteeg en zusje van Ronja. Zo mogen we met elkaar vieren dat God ook Noor met zijn liefde wil omringen, haar leven lang.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

Organist Arie van Eck

Organist Arie van Eck heeft te kennen gegeven dat hij met ingang van 1 mei wilde stoppen. Drukke werkzaamheden en de grotere reisafstand hebben hem tot dit besluit gebracht. Erg jammer voor ons. We zijn hem dankbaar voor de diensten waarin hij ons heeft begeleid en wensen hem sterkte voor de toekomst
De kerkrentmeesters.

Alle nieuwsberichten