Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-21

Taizéviering

Op zondagavond 24 mei om 18.30 uur bent u welkom in een Taizé viering. De liturgiecommissie heeft een dienst samengesteld rond het thema: de Gaven van de Geest. Met Pinksteren beleven we het uitstorten van de Heilige Geest. Een teken van Gods verbondenheid, een inspiratiebron. Met die Geest krijgen we alles wat God ons toewenst: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Jeugddienst

Op 31 mei zal de avonddienst een jeugddienst zijn. Help! Wat doe jij? Daar gaan we samen over nadenken. Echt samen, want het wordt een Twitterdienst: een dienst waar iedereen die dat wil via Twitter kan reageren, vragen stellen, gedachten delen. Wil je dat meemaken? Welkom! En je mag je telefoon meenemen.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte voor Nepal op zondag 31 mei

Door zware aardbevingen in Nepal op zaterdag 25 april en dinsdag 12 mei zijn er meer dan 8500 doden en duizenden gewonden gevallen. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en wegen en voorzieningen zwaar beschadigd. Op de televisie en in de kranten hebben we gezien dat de nood groot is in Nepal. De leden van het Christelijke Noodhulpcluster (bestaand uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn gezamenlijk in actie gekomen voor de slachtoffers van de aardbeving. Via partnerorganisaties ter plekke wordt eerste noodhulp geboden waaronder medische zorg, voedsel, water en onderdak.
Wij willen deze organisatie graag steunen met hun werk, kunnen wij op uw financiële steun rekenen? Alvast heel hartelijk dank!
De Diaconie

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden donderdag 28 mei. U bent dan ’s avonds vanaf 21.00 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.
Wout Versteeg

Amnesty International

Zoals jullie allemaal weten heeft Tineke Schweig vele jaren tijd en aandacht besteed aan het belangrijke werk van Amnesty International. Enige tijd geleden is zij hiermee gestopt. Haar plaats zal niet door iemand anders worden opgevuld, mede omdat in Leerdam ook geen afdeling van Amnesty meer is. Vanaf deze plaats wil de kerkenraad Tineke hartelijk bedanken voor de lange periode dat zij dit belangrijke werk heeft gedaan.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

De Rommelschuur

Tijdens de jaarmarkt was het bij ons erg gezellig en druk. Het terras was bijna de hele ochtend vol, maar ook in de beide schuren hadden we veel klanten.
Op zaterdag 30 mei is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur, ook dan staat de koffie voor u klaar.
De activiteitencommissie

Alle nieuwsberichten