Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-20

Tienernevendienst

In de tienernevendienst gaan we genesis 3:1-8 lezen, over het eten van de verboden vrucht door Adam en Eva. We gaan het hebben over zonde.

Taizéviering

U bent van harte welkom in de Taizé viering op 24 mei om 18.30 uur. Pinksterzondag, de zondag van het vuur dat ons inspireert en verwarmt: de Heilige Geest. Veel liederen uit het repertoire van Taizé gaan over de Geest van God. In de liederen loven we Gods aanwezigheid, roepen we om Zijn Geest en bidden we om Zijn inspiratie. Kenmerkend in een Taizé viering zijn momenten van stilte om tijd te nemen voor het neerdalen van Gods Geest. Juist in de stilte krijgen de Gaven van de Geest de ruimte: vrede, rust, vreugde, trouw, liefde….
Jolanda Lemcke

Nieuwe ambtsdragers

Binnenkort nemen we afscheid van enkele ambtsdragers. De kerkenraad is dan ook verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden enkele vacatures in te vullen. In de vacature van diaken neemt Harm Abma de plaats van Annelies Vroege in.
Als wijkouderling zullen in de kerkenraad plaatsnemen Jannie Brouwer en Jan van Beuzekom. Zij nemen de plaats in van Grard-Jan Visser en vervullen de vacature die in 2014 is ontstaan. Als pastoraal medewerkster neemt Henny Rijneveld de plaats in van Teunie Verhoeff. En zoals al eerder gemeld blijft José Brouwer actief als lid van het College van Kerkrentmeesters.
Naast dit positieve nieuws moeten we helaas constateren dat in de vacatures van preses en jeugdouderling niet kon worden voorzien. Doordat Jannie Brouwer wijkouderling zal worden ontstaat er een vacature van pastoraal medewerker die tot op dit moment niet kon worden opgevuld. Zonder de andere functies tekort te doen zal duidelijk zijn dat de vacature van preses binnen de kerkenraad zeer onwenselijk is. Hoe hiermee zal worden omgegaan zal met wijsheid besproken worden. Maar dat u het als gemeente gaat merken kan niet uitblijven. Een klein deel van de taken kan wellicht worden overgedragen aan anderen, maar alleen voor een beperkte periode. Wij vertrouwen erop dat u de kerkenraad voortdurend zal ondersteunen met uw gebed.
In de morgendienst van 28 juni zal de bevestiging van Jannie Brouwer, Jan van Beuzekom en Harm Abma en de aanstelling van Henny Rijneveld plaatsvinden door onze dominee Gerlinde van den Berg-de Haan en zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

Zendingsavond

Misschien heeft u het al gelezen in de Klepper, maar a.s. donderdag 18 juni is er weer een gezamenlijke zendingsavond georganiseerd door alle kerken uit Schoonrewoerd. Er zal iemand komen spreken van ’t Scharlaken Koord. Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. Dit doet zij vanuit een christelijke visie, met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. Op deze avond zullen zij ook het thema ‘loverboys’ belichten. Dus ook voor jongeren en ouders een interessant onderwerp.
De avond begint om 19.30 uur in het Partycentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd.
KerkinActie Werkgroep

Bij de kindernevendienst

Lucas 24:49-53
Deze zondag wil ik graag het verhaal van Hemelvaart vertellen aan de jongere kinderen. En we gaan iets knutselen wat ons kan helpen om te onthouden dat Jezus niet weg is, maar voor altijd bij ons (en bij de ander) blijft.

Alle nieuwsberichten