Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-18

Een selectie van nieuwsberichten uit de gemeentebrief.

Heilig avondmaal

Op zondag 10 mei vieren we weer samen het Heilig Avondmaal. We delen brood en wijn met elkaar. Deze beide worden onder meer samen genoemd in Psalm 104: Zo zal de mens brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt. Brood dat ons hart versterkt, wijn die ons hart verheugt: dat mag het Avondmaal voor ons betekenen: kracht en blijdschap, ons door God gegeven.

Bij het avondmaal: Voedselbank Leerdam

De Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede. Wij helpen daarom mensen en gezinnen om voldoende levensmiddelen te hebben voor een minimaal onderhoud. In week 20 wordt in Leerdam gecollecteerd voor de Voedselbank. Het doel van de collecte is om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een “koelbus”. Aan het vervoer van voedsel worden eisen gesteld. Zo moet voedsel op een bepaalde temperatuur worden vervoerd. Als daar niet aan wordt voldaan, mogen bedrijven en winkels geen voedsel meegeven aan de voedselbank. Het is dus van groot belang dat de Voedselbank zo’n koelbus aanschaft. Daar is geld voor nodig.
Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Expositie

Met de Schoonrewoerdse markt opent onze kerk haar deuren. Zodat iedereen binnen kan komen lopen om onze kerk te bezichtigen. Ook hebben wij een kunstenaar uitgenodigd die zijn werk komt exposeren. Zijn naam is Willem van den Heuvel en komt uit Hardinxveld. Zijn prachtige veelzeggende schilderijen, met acrylverf op doek of paneel, verbeelden een visie op religie, geschiedenis en andere activiteiten van de wereld om ons heen. Zijn wil om te verbeelden wordt voor een groot deel gedreven door nieuwsgierigheid. En religie speelt daarin een belangrijke rol. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op Hemelvaartsdag 14 mei naar de ochtenddienst. Na de dienst is Willem persoonlijk aanwezig voor uitleg over zijn schilderijen en tijdens de Jaarmarkt op vrijdag 15 mei is hij er ook van 9.00 uur tot 12.00 uur.
De kerkrentmeesters

Uitstapje 50+

Op 21 mei a.s. is het alweer de laatste 50+-middag. We gaan dan een middag uit en sluiten af met een etentje. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de kerk. De kosten zijn € 15,00 p.p. (€ 28,00 voor niet-leden). U kunt zich opgeven op de lijst die in de hal van De Lichtkring ligt of bij een van de commissieleden.
De commissie

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 mei is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. We zijn ook open op de jaarmarkt van 15 mei. We hebben nog 4 vrijwilligers nodig die willen helpen op het koffieterras. Welke dames (of heren) kunnen tijd vrij maken van 8.00 – 10.30 uur of van 10.30 – 13.00 uur? U kunt zich op geven door even te bellen naar Ineke Broekhoff. Alvast hartelijk dank!
De activiteitencommissie

Bij de kindernevendienst

Johannes 15:1-8, Jezus vertelt aan zijn discipelen dat hij te vergelijken is met een wijnrank. Jezus legt aan zijn discipelen uit wat hij hiermee bedoelt.

Alle nieuwsberichten