Kerkdienst gemist:

Vacature predikant

De Gereformeerde kerk (PKN) van Schoonrewoerd is op zoek naar een predikant (24 uur)

Wie zijn wij en wat is de visie op gemeente-zijn van de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd:
Als deel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus zijn wij – de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd – een open en uitnodigende gemeenschap, die met een warm hart naar elkaar omziet. Wij zijn een pluriforme gemeente, waarin veel begrip wordt opgebracht voor verschillende standpunten.Wij bieden een ieder ruimte voor geloven en ontmoeting. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van al onze leden, maar staan open voor een predikant die ons in de invulling van het geloof aanmoedigt en ons ook durft aan te sturen. Wij typeren onze geestelijke ligging als confessioneel/midden-orthodox. Meer informatie over onze kerk kunt u vinden op onze website: https://gkschoonrewoerd.nl/

Wij zoeken een predikant die:

  • De gemeente wil voorgaan in het zoeken naar de betekenis van de Bijbel voor deze tijd.
  • Dat verwoordt in een inspirerende prediking waarbij hij/zij de taal spreekt van de verschillende geloofsbelevingen binnen onze gemeente.
  • Open staat voor vernieuwing en mee wil denken over de toekomst van de kerk.
  • En daarbij oog heeft voor jong en oud in de gemeente/kerkdienst en iedereen erbij weet te betrekken en verbindend weet op te treden.
  • We zoeken iemand die aandacht biedt aan jeugd en jonge gezinnen om hen actief te blijven betrekken bij de kerk.
  • In staat is om randkerkelijken te bereiken en hen kan helpen bij het vinden van hun weg in het geloof.
  • Op een enthousiaste manier invulling weet te geven aan het pastoraat.

Van een kerkelijk leider verwachten wij dat hij/zij Christus belijdt, ook in het persoonlijk geloof. De maatschappelijke relevantie van de kerk in de samenleving praktisch vorm geeft. Bruggen kan bouwen, dit eerder heeft gedaan of hier affiniteit mee heeft. Communicatief vaardig is en om kan gaan met lof én kritiek.

Wat mag de predikant van ons verwachten:

  • Veel gemeenteleden die enthousiast werkzaam zijn in verschillende werkgroepen.
  • De wil om met elkaar een bloeiende gemeente te zijn.
  • Een tradidioneel kerkgebouw, met prachtige, hedendaagse ruimtes voor activiteiten.

Reageren
Als u zich herkent in de bovenstaande profielschets dan bent u meer dan van harte welkom om te solliciteren voor 22 augustus 2019. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr J van Beuzekom (Jan) per mail: wijkouderling-d@gkschoonrewoerd.nl en de secretaris, dhr. H. de Leeuw (Hendrik), tel: 0345 845754 of per mail: hendrikdeleeuw@gmail.com.

Uw sollicitatie inclusief CV ontvangen wij graag per mail voor 22 augustus 2019. U kunt deze sturen naar de secretaris van de beroepingscommissie, dhr. H. de Leeuw (Hendrik), tel: 0345 845754 of per mail: hendrikdeleeuw@gmail.com.

Alle nieuwsberichten