Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-28

Doop

In de morgendienst van 21 juli mag de doop bediend worden aan Rosa Aartje de Leeuw, dochter van Hendrik en Ilona de Leeuw, zusje van Sofie en Job. Het is een feest om samen in de kerk te mogen vieren, dat God dit prachtige nieuwe leven geschonken heeft en dat Hij zijn hand ook naar Rosa uitstrekt. De doop zal bediend worden door ds. P.J.Rebel uit Utrecht.

Beroepingscommissie

Zo vlak voor de vakantie willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen: Er is veel gebeurd, maar we zijn nog niet zoveel opgeschoten. Dat komt vooral doordat de spelregels enkele keren veranderd zijn. Maar gelukkig ten goede! Aanvankelijk moesten we een predikant via de mobiliteitspool zien te werven, maar dat lukte niet. Vervolgens hoorden we via/via dat een predikant wel interesse in Schoonrewoerd zou hebben. We waren daar enthousiast over, maar na contact bleek hij toch niet op ons verzoek in te kunnen gaan. Daarna ontvingen we een advieslijst van de PKN met een aantal namen van predikanten van 63 jaar en ouder die we mochten beroepen. Tenslotte hoorden we van het College van Kerkrentmeesters dat er nieuwe ontwikkelingen waren: doordat we besloten hebben om de pastorie te verkopen is er meer financiële ruimte en mogen we toch een normaal beroep uitbrengen op elke beroepbare predikant. Als beroepingscommissie zijn we daar heel blij mee. We zien dit als een verhoring van uw en onze gebeden!
Op advies van onze consulent ds. Driebergen werven we nu op drie fronten: 1 We vragen aan de PKN een lijst met beroepbare predikanten. 2 We plaatsen een nieuwe advertentie waarop alle geïnteresseerde predikanten kunnen reageren. 3 We vragen aan u of u iemand kent die een nieuwe dynamiek in de gemeente kan brengen en pastoraal adequaat werkt. Vertel het ons als u zo’n predikant kent!
Eind augustus hopen we u meer te kunnen vertellen! Hebt u nog vragen dan kunt u die stellen aan ondergetekende of Hendrik de Leeuw. De advertentie kunt u binnenkort op onze website vinden.
Namens de beroepingscommissie, Jan van Beuzekom (voorzitter)

Alle nieuwsberichten