Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-06

Brand in de kerk

Afgelopen dinsdagavond, 31 januari, werden de diaconie en de jeugd opgeschrikt door het uitvallen van alle verlichting in de kerk en De Lichtkring. Onderzoek naar de oorzaak leidde naar de meterkast, waar een en ander duidelijk oververhit was. De brandweer werd direct gewaarschuwd en het pand ontruimd.
Gelukkig is door dit kordate optreden erger voorkomen. De brandweer heeft niet hoeven blussen, het brandje is vanzelf uitgegaan. Maar er was wel schade aan delen van de meterkast. De oorzaak moeten we zoeken in een defect in de meterkast waar waarschijnlijk een draad niet goed vast heeft gezeten in combinatie met een zekering die niet is afgeslagen en uiteraard stroomgebruik, elektrische kacheltjes, in de ruimtes waar gewerkt werd.
Er is woensdag en donderdag hard gewerkt om alles weer op gang te krijgen. Dat is gelukt. De kerkdiensten zondag aanstaande kunnen gewoon doorgaan.

Van de predikant: Zondag

Ook in andere bijdragen zal ‘de brand’ een onderwerp zijn. We zijn er geweldig goed vanaf gekomen. Ik had ermee gerekend dat we geen kerkdienst zouden kunnen houden in ons eigen gebouw, maar dat is gelukkig niet het geval. U gaat er zondag niets van merken.
Het gaat n.b. om 2 diensten. Ik heb een orde van dienst voor de ochtend gemaakt met toegankelijke melodieën, die je ook op een piano zou kunnen spelen; en natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht. Het thema is: ‘Liefde is…’ We lezen een tekst uit het Oude Testament over Michal, de dochter van Saul, die verliefd is op David en zelfs haar leven voor hem waagt. Maar de liefde komt al gauw van één kant: er staat niet dat David van Michal hield. En we lezen de beroemde tekst uit 1 Korintiërs 13 over de liefde die alles verdraagt.
Om 18.30 uur is de Taizédienst: elders vindt u informatie. U bent hartelijk welkom. Verwacht geen protestantse kerkdienst, wel een viering met stiltes en bescheiden liederen. Eenvoud is het ware in Taizé.

Hartelijks, Piet van Midden

Taizé

Soms moet je plannen herzien: de liturgiecommissie had het plan om in maart met een groep gemeenteleden naar Taizé te reizen en daar het Taizé-gebeuren echt te ervaren. Helaas gaat dat op deze korte termijn niet lukken. We beraden ons nog op een nieuwe datum. De informatieavond over Taizé, die gepland stond op 7 februari vervalt daarmee.
De Taizédienst op 5 februari om 18.30 uur gaat WEL door. Toch een gelegenheid voor iedereen om de sfeer van Taizé te ervaren en bezinning en inspiratie te ontvangen.
De liturgiecommissie

Bijbelleerhuis

Als het goed is heeft u 14 februari al in de agenda staan. Op die dag is er weer een Bijbelleerhuisavond. We gaan het Bijbelboek ‘Amos’ behandelen. Amos was een profeet én een boer met veel schapen. Dit Bijbelboek heeft negen hoofdstukken, een beetje voorbereidend lezen is dan ook beslist een aanrader.
Onze dominee heeft ook voor deze avond weer een paper gemaakt met beknopte uitleg. We gaan ook weer met elkaar in gesprek, hoe mooi en leerzaam kan dat weer zijn. Nodig mensen uit om ook naar het Bijbelleerhuis te komen, ze krijgen er beslist geen spijt van. Als welkom staat er voor iedereen koffie of thee klaar. Kom vooral op tijd, want we beginnen stipt om 20.00 uur. We zien uit naar uw en jouw komst. Met een hartelijke groet, mede namens onze dominee Piet van Midden.
Alice van Bijlevelt,

Alle nieuwsberichten