Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-35

Startzondag

Terwijl het vorige seizoen nog niet eens was afgelopen, zijn we met een enthousiast team al begonnen met de voorbereiding van de startzondag op 17 september 2023. We hebben met elkaar een mooie/gezellige dag voorbereid voor jong en oud. We willen nog niet alles verklappen maar wel alvast een tipje van de sluier oplichten. We willen deze dag na de dienst zoals gebruikelijk beginnen met koffie, thee, limonade, met daarbij iets lekkers. Daarna volgt een gezamenlijke activiteit waar we op de dag zelf meer over zullen vertellen, wel kunnen we alvast zeggen dat deze activiteit geschikt is voor iedereen van 4-100. We streven ernaar, ook voor de allerkleinsten opvang te hebben, zodat hun ouders met de activiteiten mee kunnen doen. Na deze activiteit willen we met elkaar een “luxe lunch” gebruiken. Na de maaltijd zullen we de dag afsluiten met een korte middagvesper. Om dit alles te realiseren hebben we natuurlijk uw/jouw hulp nodig. In de hal liggen vanaf zondag 27 augustus diverse intekenlijsten klaar, denk niet dat u perse een keuken prins of prinses hoeft te zijn, bijvoorbeeld een “gewoon” sneetje brood omtoveren tot een lekkere sandwich wordt zeker ook gewaardeerd. We willen er graag voor zorgen dat er voor iedereen! wat te eten kan zijn, laat het dus beslist weten als u/jij een voedselallergie heeft/hebt of een ander bijzonder dieet moet volgen. Wilt u/jij dit doorgeven aan Marjolijn Laurman zodat we kunnen zorgen dat er ook voor u/jou iets klaarstaat. We willen deze startzondag in het teken laten staan van het nieuwe jaarthema “Ga je mee”. We vertalen het graag naar “Doe je mee”? en “Eet je mee”? of nog beter: Je doet toch mee en eet toch mee? Deze dag kan natuurlijk alleen maar slagen als u/jij daarbij aanwezig kunt/wil zijn.
De startzondagvoorbereidingsgroep

Van de predikant

Na het running dinner in Schoonrewoerd een running dinner in Kafarnaüm, de woonplaats van Jezus. Jezus eet met mensen die omschreven worden als ‘tollenaars en zondaars’, personen die op weinig populariteit konden rekenen. Waarover en waarom het gaat? Om barmhartigheid. In deze dienst wordt Daniël Siemen Hulst gedoopt. Daarmee spreekt de kerk uit dat een kind weliswaar onder de mensen geboren en getogen is, maar ook een geschenk uit de hemel is. Elk kind komt met de boodschap dat God nog steeds niet genoeg heeft van de mensen.
We hebben nogal wat zieken in onze gemeenschap. We hebben de (goede) gewoonte om geen namen zwart op wit te zetten, en al helemaal geen medische gegevens, maar we zoeken wel naar woorden om hen, zoals dat in oude tradities wordt genoemd, ‘bij God te brengen.’

Alle nieuwsberichten