Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-34

Van de predikant

Op zondag 27 augustus wordt Daniël Siemen Hulst, Amaliastraat 29, gedoopt. De vakantie is nauwelijks afgelopen of het is feest. Dat is dopen allereerst: iets feestelijks. Je komt met je kind naar de kerk en in Daniël komt het geluk mee. Maar er is meer: we vragen aan de doopouders welke Bijbeltekst we mogen lezen bij de doop. Lucas en Lilian kozen voor Jesaja 43: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je.’ Dat water in de Bijbeltekst is niet een warm bad. Het doet denken aan de Rietzee, waar Israël uit Egypte doorheen moest. Het staat voor groot gevaar. Maar ook voor: ‘Jij bent van mij’. ‘Nog voordat je bestond`, kende Hij jouw naam. Mooi dat we het zondag weer meemaken en zingen, ook met de gasten van Lucas en Lilian.

Water for Life

Afsluiting Water for Life 10 september.
Tijdens de Startdag in september 2021 vierden wij feestelijk dat we ons voor langere tijd gingen verbinden aan het Water for Life project in Arusha, Tanzania. Het was een prachtige dag vol waterspellen en activiteiten. Al ligt deze dag nog vers in ons geheugen, inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder! In deze 2 jaar hebben we ons als gemeente ingezet om geld in te zamelen om de Baraa school in Arusha van toiletten en drinkwater te voorzien. Ons streefbedrag destijds lag heel bescheiden op €4000,-. We vonden dit als kleine gemeente een mooi doel. Wie had durven dromen dat er zo’n enorm enthousiasme zou ontstaan? De betrokkenheid en motivatie die we ervoeren was ongekend. Iedereen deed mee op zijn eigen manier en er ontstonden vele creatieve ideeën en activiteiten. Zo werden er taarten gebakken, soep gekookt, sokken gebreid, schoonheidsbehandelingen gegeven en stadswandelingen gegeven. Ook was er een kerstmarkt, een orgelconcert en nog vele andere acties die we hier niet allemaal kunnen noemen, maar die enorm zijn gewaardeerd. En natuurlijk alle spontane donaties, met soms zelfs bedragen waar we stil van werden. Het enthousiasme van onze gemeente was tot ver buiten de muren van onze kerk duidelijk waarneembaar. We hebben dan ook allemaal samen de schouders onder deze diaconale taak gezet met een onvoorstelbaar prachtig resultaat. We mogen dankbaar en trots terugblikken op deze mooie verbindende activiteiten voor het goede doel. Aansluitend op de kerkdienst van 10 september waarin we het Heilig Avondmaal hopen te vieren, willen we het project Water for Life officieel maar ook feestelijk afsluiten bij de koffie. Zet de datum in uw agenda. De betrokken medewerkers van de stichting Water for Life zullen ook aanwezig zijn om dit samen met ons te vieren. Wij zullen dan symbolisch een cheque met het eindbedrag overhandigen. U heeft natuurlijk steeds de meter op de waterput in de gaten gehouden, dus u weet wat er ongeveer zal opstaan. Hopelijk kunnen we nog een eindsprintje maken in donaties. Wij kijken ernaar uit om samen met u de afsluiting van dit succesvolle project te vieren. Breng ook al die bekenden van buiten onze gemeente mee, zij zijn van harte welkom!
Diaconie en KIAW

Hóp, aan tafel!

Het is alweer een poosje geleden dat we u geïnformeerd hebben over de afsluiting van ons jaarthema “Aan tafel”. Volgende week zaterdag is het zover. We zijn uitgenodigd bij diverse gemeenteleden. Niet een hele maaltijd op hetzelfde adres, maar op één adres een voorgerecht, ergens anders een hoofdgerecht en als afsluiting een dessert weer op een ander gastadres. Het belooft vrolijk en gezellig te worden. Een flink aantal personen heeft zich opgegeven, maar als u dat nog niet hebt gedaan en u wilt graag meedoen, geef u dit weekend op bij Bep of Jannie. We beginnen om 16.30 uur met het voorgerecht, om 17.30 uur met het hoofdgerecht en om 18.45 uur met het nagerecht. De afsluiting is rond 19.30 uur. De deelnemers krijgen dit weekend een envelop met de namen van gastadressen en gasten. Wij wensen u veel plezier met het voorbereiden en meer nog met het samen eten!
Bep van Zanten en Jannie Brouwer

 

Alle nieuwsberichten