Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-23

Zendingscollecte

Kenia kampt al jarenlang met extreme droogte. Hierdoor mislukken oogsten en produceren koeien minder melk. Dit betekent minder inkomsten en dus minder eten voor de boeren en hun gezinnen. Dorcas zoekt naar manieren voor boeren om toch voldoende geld te verdienen. Eén van die boeren is Bernard uit Kenia. Vroeger produceerden zijn koeien nauwelijks melk en mislukten zijn oogsten. Door het overstappen op andere koeienrassen en andere gewassen is de productie van melk enorm gestegen. Hierdoor hebben Bernard en zijn familie meer geld om eten te kopen. Deze aanpak van Dorcas draagt ook bij aan verbeteringen op de lange termijn. Jongeren krijgen zo in hun eigen land kans op een behoorlijk bestaan waardoor zij niet hun land hoeven te verlaten om te overleven.
Van harte bij u aanbevolen KIAW en diaconie.

Collecte orgel

Als kerk beschikken we over een mooi en goed orgel waar we erg blij mee zijn voor de begeleiding van onze kerkzang. Echter, ons orgel is hoognodig aan een grondige renovatie toe aan het pneumatische bedieningsmechanisme dat in ons orgel zit. Deze renovatie kost zo’n € 5.000,- euro. Omdat we het orgel graag willen behouden, hebben we besloten deze renovatie te laten uitvoeren. Omdat voor de renovatie een fors bedrag nodig is uit het Onderhoudsfonds, zullen in de maanden juni, juli en augustus 10 collectes speciaal voor de renovatie van het orgel worden gehouden, telkens de 3e collecte. Wij hopen dat u met uw giften wilt bijdragen aan de instandhouding van het orgel. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken naar het Onderhoudsfonds op rekeningnummer NL62RABO0358419468 t.n.v. Geref. Kerk Onderhoudsfonds.
Namens het College van Kerkrentmeesters zeer hartelijk dank!

Saarmund

Het is inmiddels al weer enkele weken geleden, dat we met een groep van 20 personen naar Saarmund zijn afgereisd. A.s. zondagmorgen 4 juni willen we na de dienst even bij elkaar komen, om na te praten, herinneringen op te halen, gewoon even na te genieten of eventueel fotomomenten met elkaar te delen. Niet alleen de medereizigers zijn welkom, maar zeker ook een ieder die niet met ons is mee geweest. U/ jij bent van harte welkom.
De Saarmundcommissie

Meet Me

Op zaterdag 17 juni maken we een stadswandeling in Vianen en daarna ontmoeten we elkaar onder het genot van hapjes en drankjes. Vooraf is er een gezamenlijke maaltijd. Opgeven kan t/m 14 juni. Zie verder de site https://meetmevijf.jouwweb.nl/

 

Alle nieuwsberichten