Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-21

Laat je verrassen

Vandaag is onze voorganger mevr. A.A.S. Stigter uit Papendrecht. Als coördinator team aandacht is zij verbonden aan de Pauluskerk in Rotterdam. Tevens is zij missionair werker in Papendrecht bij de Elimkerk. In het verleden werkte zij hier in de regio als campingpastor op de bekende camping De Put in Ottoland. Ook is zij bekend door preekbeurten in diverse kerken. We heten haar van harte welkom in onze gemeente en zien uit naar een inspirerende dienst.
Hans van Snippenberg

Van de predikant

Afwezig?? Ik hoorde het van verschillende kanten: ben je ziek of met vakantie? Ik stond/sta een paar keer achter elkaar niet op het dienstrooster. Ik begrijp de verbazing. Die heb ik telkens zelf ook een beetje, al is het wel uit te leggen. Een preekrooster wordt anderhalf jaar van tevoren klaargemaakt. We nemen het rooster voor 2023: Hans van Snippenberg heeft dat op 2 januari 2022 al grotendeels afgerond. En in enkele gevallen al eerder. Er is een ferm domineestekort en je wilt ook graag wat vertrouwde gezichten zien. Voorgangers die u kent en die ons kennen. Afspraak is dat ik om-en-om voorga. Ik zou zelfs het liefst hebben ‘drie keer op en één keer af’, maar dat wilde de kerkenraad niet. Men vond het te riskant en dat is goed te begrijpen, omdat het in de verdere toekomst niet is vol te houden. Bovendien is het wel zo goed om minder bekende gezichten te zien.
Dat ‘om-en-om’ is ook wel eens lastig. Er worden later allerlei zaken ingepland waar Hans van Snippenberg op 2 januari nog niets van wist. Een voorbeeld is de tentdienst of Saarmund. Het moderamen wilde dat ik mee zou gaan. Dat was geen straf: het is een geweldig leuk en inspirerend
gebeuren geworden. Maar als je in een om-en-om systeem er een enkele zondag tussenuit haalt, ziet u mij drie zondagen achtereen al niet meer. En als u niet in de tentdienst bent geweest (was ook een feestje) komen er nog een of twee zondagen bij. In de tentdienst kreeg ik overigens als opdracht om slechts vijf minuten te preken. Dat is gelukt!
Ik heb nog even verder gekeken in het rooster: op Pinksteren (met HA) ben ik er natuurlijk, zondag 4 juni, 18 juni idem, 2 juli net zo. Keurig in het gelid dus. In de vakantietijd wordt het weer anders, maar dat is niet te voorkomen. Ten slotte: verantwoordelijk zijn voor een preekrooster is echt een enorme klus. Het wordt steeds meer gewoonte dat predikanten afzeggen vanwege een ingelaste vakantie of zo. Dat kwam voorheen nauwelijks of niet voor. Afzeggen doe je eigenlijk alleen als je een beroep aanvaardt naar een andere plaats. Ik ben met Hemelvaart en de zondag erop (‘Wezenzondag’) nooit in het land. Dat heb ik ook aangegeven toen ik kwam en Hans kan die plek meteen invullen.
Tot zover de waterstanden. Ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen uitleggen. We zien elkaar met Pinksteren en vieren het Avondmaal. Tot dan of zoveel eerder in de wijk. Ook een mooie jaarmarkt gewenst. Inclusief Jan Hagel. Die wordt een paar straten verderop in Bergambacht gebakken…
Hartelijks, Piet van Midden

Senioren

Donderdag 25 mei is alweer de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de seniorengroep. Volgens traditie hebben we dan weer ons jaarlijks uitstapje, dit jaar naar de Klompenmakerij in Dussen, met aansluitend een heerlijke maaltijd.in De Lichtkring. Omdat deze middag anders verloopt, dan de gewone middagen, eerst wat huishoudelijke mededelingen. Om 12.45 uur verzamelen we bij de kerk en om 13.00 uur hopen we te vertrekken. Om 17.30 uur verwachten we weer terug te zijn en staat er voor ons een drankje klaar. Om 18.00 uur begint de maaltijd. Degene die zich alleen voor de maaltijd hebben opgegeven worden dus om 17.30 uur in De Lichtkring verwacht. We verwachten een leuke middag te hebben en ook het eten wat gebracht wordt, zal vast weer prima smaken. Wie vervoer nodig heeft naar de kerk, kan contact opnemen met Ad Verhoeff. Met deze laatste activiteit komt er weer een einde aan de seniorenmiddagen. In september, maar daar hoort u later van ons meer over, hopen we te starten met een nieuw seizoen. Voor iedereen, mensen die thuisblijven of weggaan, een goede zomer gewenst.
De seniorencommissie

Voedselbankjes

Uw bijdrage voor de voedselbank kan ook dit weekeind nog in het bankje bij de kerk worden gedaan. Hartelijk dank.
De diaconie

Het Kontakt

Voor de bezorging van onze huis aan krant Het Kontakt was het heel erg moeilijk om bezorgers te vinden. Vanaf december wordt de bezorging door de Gereformeerde Kerk georganiseerd. Hoe gaat het in zijn werk? De verspreider “Reli Group” bezorgt op woensdagmorgen rond 10.00 uur, 625 stuks kranten en folders in “de Lichtkring”. Iedere straat heeft één of meerdere vrijwilligers die iedere week of per toerbeurt Het Kontakt in hun eigen straat bezorgen. Een viertal mensen telt alle kranten en folders per straat uit en leggen deze klaar. Als alles is geteld en gesorteerd wordt er een berichtje gestuurd naar de bezorgers. Vanaf 12.00 uur worden de kranten dan opgehaald en rondgebracht. De financiële vergoeding die wij er voor krijgen is bestemd voor de reparatie van ons orgel. Per week bedraagt de vergoeding ongeveer € 70.00. Inderdaad ongeveer € 0.10 per krant. Rijk worden we er niet van. Maar als je niets doet, ontvang je ook niets. Mogelijk dat we aan het eind van jaar de reparatiekosten (schatting € 4000.00) van het orgel hebben verdiend. Maar ook belangrijk: vrijwel alle bewoners van Schoonrewoerd en de bewoners van de Schaikseweg en Leerdamse Diefdijk zijn heel erg tevreden dat de Gereformeerde Kerk deze rol op zich heeft genomen. Ook zin om een keer te tellen? Loop gerust binnen.
Sorteerteam Het Kontakt: Els, Goos, Klaas, Ad en Gerrit

Opmaken gemeentebrief

Vanaf nu neemt Anita Ippel voorlopig de taak op zich om de gemeentebrief op te maken. Wij zijn beiden inmiddels met verlof. Mocht u een bericht willen laten plaatsen, kunt u mailen naar: gemeentebrief@gkschoonrewoerd.nl. Ook bij vragen kunt u mailen of rechtstreeks contact opnemen met Anita.
Groet, Anneke en Judith

 

 

Alle nieuwsberichten