Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-17

3000 Jaar, op leven en dood

Ik heb een boek geschreven over het 3000 jaar bestaansrecht van het joodse volk. Dus eerst 1000 jaar bijbelse geschiedenis en daarna 2000 jaar verstrooiing. Tot in 1948 de joodse staat Israël werd opgericht en er 75 jaar volgden van welvaart maar ook oorlogen op leven en dood. Israël wordt niet alleen door buurlanden bedreigd maar ook intern rommelt het. ‘De vijand maakt ons tot een volk’ zei de vader des vaderlands van Israël, Theodoor Herzl ooit. Hetzelfde vind je in de Bijbel. Ik heb het ‘allemaal’ eens laagdrempelig opgeschreven in een boek: Israël, een wereld apart. 3000 jaar op leven en dood (uitgave KokBoekencentrum. Daarbij horen ook liederen, die ik heb vertaald. De PKN heeft in haar kerkorde staan dat de kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël. De Synode vergadert 18 & 19 april. Nú dus. Ik hoop dat ze ook voor Israël bidden. En voor de gewone Palestijnse bewoners, die onder tirannieke Arabische leiders leven. Ik zal het boek in de kerk ter inzage leggen.
Piet van Midden

Voedselbankjes

Komende week worden de VoedselBankjes weer geleegd. Komende dagen kunt u uw bijdragen ook in het bankje bij de kerk nog kwijt. Bij voorbaat dank.
De diaconie

Kleine Kerk

Eenmaal per maand komt een groepje gemeenteleden bij elkaar buiten alle andere bijeenkomsten om. Ze noemen zich ‘de kleine kerk’. We vieren een korte liturgie en spreken daarover met elkaar. Ontmoeting is het doel van de samenkomst. En je ontmoet elkaar het best als je over iets zinvols
praat. We schrijven dit niet op om nieuwe leden te winnen. Wél om te voorkomen dat u later zou zeggen dat u er ook wel bij had willen horen. Want gezellig en zinvol is het wel. U bent er in elk geval hartelijk welkom. Inlichtingen kunt u bij Bep van Zanten krijgen. De eerstvolgende Kleine Kerk is op dinsdag 16 mei om 14.00 uur, doorgaans in de groene zaal van ‘de Lichtkring’.
Hartelijks, Piet van Midden

Sing-in Leerdam

Op zondagavond 23 april heten we jullie weer van harte welkom bij de Sing-in. Deze avond zullen we met elkaar een uurtje zingen tot Gods eer. De liederen die we zullen zingen zijn gerelateerd aan het thema: ‘Nieuw leven’. Onder begeleiding van een samengestelde band zullen deze nummers worden gespeeld.
Vindt u het leuk om alvast wat nummers vooraf te weten? Volg ons dan op Facebook en Instagram: Sing-in Leerdam. Ook geven we u de mogelijkheid om mee te kijken/luisteren via de livestream op het YouTube-kanaal: Sing-in Leerdam.
Aanvang: 19:30-20:30 uur, Hoogstraatkerk, Hoogstraat 80 Leerdam.
Hopelijk mogen we jullie allen weer verwelkomen!

Sing-in 1000 jaar Schoonrewoerd

Zondag 30 april is er om 14.30 uur een Sing-In in de feesttent. Er is een commissie gevormd door de kerken van Schoonrewoerd om deze samenkomst in de mini-feestweek bij de aftrap van Schoonrewoerd 1000 jaar voor te bereiden. 1000 jaar verbondenheid met elkaar, daar passen feestelijke liederen bij en die hebben we in onze kerkelijke traditie ruim op voorraad. Liederen van vroeger in de vorm van psalmen, maar zeker ook liederen uit het heden komen langs. Een gelegenheidszanggroep en een -muziekgroep begeleiden en ondersteunen ons zingen. De kinderen krijgen een extra rol in de ritmische begeleiding van o.a. het lied ‘We zullen opstaan.’ Dominee Piet van Midden zal een korte overdenking houden. Aan het eind van de samenkomst houden we een collecte voor Christian Refugee Relief, de organisatie waar onze dorpsgenoot Rien de Jong mee samenwerkt en die zich inzet voor vluchtelingen.
We nodigen u allemaal hartelijk uit om mee te zingen op zondag 30 april om 14.30 uur in de feesttent.
Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Meet Me

Op Hemelvaartsdag 18 mei willen we met elkaar gaan wandelen (ca 7.5-10km) in Beesd, Mariënwaard. En daarna eventueel samen eten. Zie voor meer informatie en opgeven (t/m 11 mei): https://meetmevijf.jouwweb.nl/
Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen 25-45 jaar.

Alle nieuwsberichten