Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-08

Aan tafel!

Het lijkt mij een leuk, nuttig en gezellig idee om elkaar vlak voor het begin van de 40-dagentijd aan tafel te ontmoeten. Deze keer doen we dat op zondag 19 februari na de dienst en de koffie door met elkaar een broodje met gebakken ei naar smaak en een kom soep te eten. Voor de soep wordt gezorgd en ik zorg vanzelfsprekend voor broodjes, eieren, kaas, ham, sapjes, melk en fruit als toetje. Er is in de keuken plaats/ruimte voor één ei-bakker en daarnaast zijn er één of twee extra gasstellen aanwezig. Dus wil je helpen met bakken, geef dat dan even door aan mij.
Vind je dit een leuk idee, dan ben je van harte welkom in De Lichtkring op zondag 19 februari vanaf half 12. Aanmelden of opgeven is niet verplicht maar wel fijn.
Hartelijke groet, Liesbeth Swaanen

Beroepingscommissie

Al eerder meldden we u dat de procedure voor het vinden van een nieuwe predikant is gestart. We zijn blij dat we kunnen melden dat de beroepingscommissie compleet is en inmiddels is vastgesteld. Daarin zitten: Dick Stoffelen, Agnes Verhoeff, Simone Bezuijen, Jurjen Witt, Arno van Vught en Marian Stek. Bij de PKN hebben we ons voornemen bekendgemaakt. We wachten nog op de solvabiliteitsverklaring (toestemming van de PKN) en dan kan de commissie van start.
namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke, scriba

VoedselBankjes

We realiseren ons dat er in deze tijd veel nood is en dat u ruimhartig bijdraagt. Daar zijn we heel dankbaar voor. Op 28 februari halen we de producten uit de VoedselBankjes weer op. Heeft u in uw straat geen bankje maar zou u wel mee willen doen, dan kunt u de producten de komende 2 zondagen ook in het bankje bij de ingang van de kerk deponeren. Bij voorbaat dank.
De Diaconie

Veertigdagentijd-boekje

De liturgiecommissie en Ds. Piet van Midden hebben weer een inspirerend veertigdagentijdboekje gemaakt waarin u/jij wordt uitgenodigd op de weg naar Pasen. De boekjes liggen van naam voorzien klaar voor u in de hal. Neemt u deze na afloop van de dienst mee, ook voor mensen die er niet zijn.
De liturgiecommissie

Vervolg brand in de kerk

De oorzaak van de brand in de meterkast zat in het gebruik van de kacheltjes. Te veel kachels op 1 groep levert te veel spanning op. Afgelopen dinsdag bleek dat weer. In de groene zaal werden 2 kachels gebruikt en in de consistorie 1. Gelukkig sloeg nu wel de aardlekschakelaar uit. Daarom het volgende: in De Lichtkring mogen 2 kacheltjes worden gebruikt. In het jeugdhonk 2 (wel volgens één bepaalde opstelling. Het 2e kacheltje wel terugplaatsen). In de overige zalen maar 1. Hebt u vragen hierover. Ik beantwoord ze graag.
Met vr. gr. Harm Abma

Seniorenmiddag

Donderdag 23 februari a.s. hopen we in De Lichtkring weer bij elkaar te komen voor de seniorenmiddag. Vorige maand hebben we naar de film ‘Nomadland’ gekeken. In deze film hebben we kennis kunnen maken met het leven van mensen die in een camper leven en van plaats tot plaats trekken. Toch vormen ze een gemeenschap, ze komen elkaar telkens weer tegen. De reacties op de film waren uiteenlopend, we hebben in ieder geval een indruk gekregen van mensen die in een wereld leven waar we weinig van afwisten. Dat alleen maakte de film toch zeker de moeite waard om te zien.
Voor de middag van deze maand hebben we weer spelletjes georganiseerd. We hebben weer de bekende spelletjes zoals sjoelen, maar ook wat nieuwe spellen. Voor iedereen zit er vast wel iets bij om aan mee te doen. Zoals gebruikelijk begint de middag om 14.00 uur, halverwege houden we een pauze. Deze middag leent zich uitstekend om gezellig met elkaar bezig te zijn. U bent allen weer van harte welkom op deze middag en neem gerust iemand mee. Koffie en thee staan klaar. Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Ad Verhoeff.
De commissie

Activiteit Meet Me

Zaterdagavond 25 februari houdt Meet Me een bowlingavond bij A15 Bowling in Gorinchem. Kom gezellig als jij ook zin hebt in een avond ontmoeting en gezelligheid en een uur bowlen! Voor christenen tussen de 25 en 45 jaar. Kijk op meetmevijf.jouwweb.nl en geef je op t/m 21 februari.

Vrijwilligers gezocht isoleren kerk

Op woensdag 1 maart willen we beginnen de zolder van onze kerk te isoleren. Dit doen we om op energiekosten te besparen de komende jaren. De rollen isolatiemateriaal zijn al binnen. Op woensdag 1 maart willen we het isolatiemateriaal naar de kerkzolder brengen en eventueel ook meteen leggen. Om dit te doen vragen we de hulp van vrijwilligers. Hebt u / heb jij zin en tijd om te komen helpen? Vele handen maken licht werk! We beginnen 1 maart om 9.00 uur met koffie in De Lichtkring, en gaan daarna vanaf 9.30 uur aan de slag! Gerrit Middelkoop is de coördinator. Noteer de datum van woensdag 1 maart alvast in je agenda en meld je aan middels de intekenlijst die in de hal ligt. Een belletje of appje naar Gerrit Middelkoop mag ook. Bij voorbaat dank!
Het College van Kerkrentmeesters

Paasgroetenactie 2023

Onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie van de PKN. We verkopen weer kaarten voor gedetineerden, de kaarten kosten €1,- per stuk. U kunt na afloop van de dienst bij ons terecht. Ook kunt u de kaarten aan huis kopen bij Floris de Zeeuw (Dorpsstraat 19). Brengt u gepast geld mee?
U kunt de kaarten contant betalen, met collectemunten of per bank overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0358 4022 20 van de Diaconie onder vermelding van ‘paasgroetenactie’.
Op de ene kaart schrijft u een mooie paasgroet voor de gedetineerde en ondertekent deze met uitsluitend een voornaam. Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, zodat de gedetineerde deze kan sturen naar een geliefde, familielid of vriend(in). U kunt uw kaarten t/m 1 maart bij ons inleveren. Van harte bij u aanbevolen.
De diakenen

Alle nieuwsberichten