Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2023-07

Van de dominee

Pasen valt steevast op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart. Bij de Veertig Dagen worden de zondagen niet geteld. Je begint op Aswoensdag en telt zonder zondagen door tot Pasen. Die Veertig Dagen vallen ook in de voorjaarsvakantietijd, die 25 februari begint en een week duurt. We volgen in de kerk de Veertig Dagen, zoveel als mogelijk. Het is niet ‘de lijdenstijd’. Dat vind je wel in een aantal kerken, die zeven weken voor Pasen de lijdenstijd al laten beginnen. In onze kerk begint de Passie op 26 maart. Op 2 april is het Palmpasen. Dat valt dus in de lijdenstijd.
De liturgie-commissie. heeft met een gezamenlijke inspanning een nieuw boekje ‘40-dagen voor elke dag’ gemaakt. U hoort er nog van.
En verder… de kerkenraad is bezig allerlei mensen (u dus) te enthousiasmeren voor het meedoen in de kerk, in allerlei verschillende taken. Het plan is in elk geval uitnodigend.
Hartelijks, en een goede dienst met ds. Rebel gewenst, Piet van Midden

Bijbelleerhuis

Als het goed is heeft u 14 februari al in de agenda staan. Op die dag is er weer een Bijbelleerhuisavond. We gaan het Bijbelboek ‘Amos’ behandelen.
Amos was een profeet èn een boer met veel schapen. Dit Bijbelboek heeft negen hoofdstukken, een beetje voorbereidend lezen is dan ook beslist een aanrader. Onze dominee heeft ook voor deze avond weer een paper gemaakt met beknopte uitleg.
We gaan ook weer met elkaar in gesprek, hoe mooi en leerzaam kan dat weer zijn. Nodig mensen uit om ook naar het Bijbelleerhuis te komen, ze krijgen er beslist geen spijt van. Als welkom staat er voor iedereen koffie of thee klaar. Kom op tijd, want we beginnen stipt om 20.00 uur. We zien uit naar uw en jouw komst. Met een hartelijke groet, mede namens onze dominee Piet van Midden.
Alice van Bijlevelt

Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen

Op maandag 6 februari zijn Turkije en Syrië getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is opgelopen tot boven de 15.000 mensen, het aantal gewonden loopt in de duizenden. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.
Giro555 volgt de situatie op de voet. Veel hulporganisaties achter Giro555 zijn direct begonnen met het bieden van levensreddende noodhulp. Op hun websites lees je wat zij doen en hoe je deze hulpverlening kunt steunen. Zo heeft het Rode Kruis, een van de hulporganisaties van Giro555, een gironummer geopend voor hulp aan de getroffenen. Ook via Care, Oxfam Novib, Kerk in Actie, Save the Children en World Vision kun je doneren voor hulp aan de getroffen gebieden. De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor hulp aan de slachtoffers.
Deze collecte wordt zeer bij u aanbevolen. De diakenen

Paasgroetenactie 2023

Vanuit de PKN sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Vanaf zondag 12 februari verkopen we weer de kaarten voor gedetineerden, de kaarten kosten €1,- per stuk. U kunt na afloop van de dienst bij ons terecht. Ook kunt u de kaarten aan huis kopen bij Floris de Zeeuw. Brengt u gepast geld mee?
U kunt de kaarten contant betalen, met collectemunten of per bank overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0358 4022 20 van de Diaconie onder vermelding van ‘paasgroetenactie’.
Op de ene kaart schrijft u een mooie paasgroet voor de gedetineerde en ondertekent deze met uitsluitend een voornaam. Zeker geen herleidbare achternaam of adresgegevens.
Op de andere kaart plakt u alleen een postzegel, zodat de gedetineerde deze kan sturen naar een geliefde, familielid of vriend(in).
U kunt uw kaarten t/m 1 maart bij ons inleveren, zodat wij deze allemaal samen in een verzamelenvelop kunnen opsturen naar de PKN. Zij zorgen voor de verspreiding onder de gedetineerden. Van harte bij u aanbevolen. De diakenen

Saarmund

Wanneer zijn wij voor het laatst met een ris auto’s de Duitse grens overgestoken? Gelukkig hebben we vorig jaar nog een 6-tal Saarmunders bij ons in Schoonrewoerd mogen ontvangen. Corona heeft heel onze reis routine in de war gestuurd. Zo erg zelfs dat er hier en ook daar stemmen op gingen: heeft het nog wel zin om de bezoeken aan elkaar nog voort te zetten?
Maar toen kwam Saarmund naar ons. En dat bezoek is een heel bijzonder bezoek geworden. We hebben toen, op de zaterdagavond, gebruik mogen maken van de tuin van Hans en Annelies Vroege. Er is toen “echt” met elkaar gesproken en zijn er serieuze dingen met elkaar gedeeld. De vraag: willen we nog verder met elkaar, kwam op tafel. De reacties die toen kwamen waren bijna emotioneel.
Contacten die we sinds 1986 hebben, de band die we hebben opgebouwd, dat is toch iets dat je niet zomaar los laat. Deze kreet kwam vanuit beide groepen en toen was de eensluidende conclusie: hier gaan we mee door. Kort daarna hebben we de agenda’s gepakt en het weekend van 12-14 mei 2023 voorgesteld. En daarna kregen we groen licht vanuit Saarmund.
Na deze lange inleiding de vraag: wie gaat er mee naar Saarmund? Voor velen van ons is de reis niet onbekend en ook, van de velen die we daar ontmoeten zijn er ook een behoorlijk aantal die ons al zowat aan het hart gebakken zijn. Maar ook elke keer zien we nieuwe gezichten, die benieuwd zijn om te zien wie er deze keer meekomen naar Saarmund.
Kort even hoe zo’n weekend er in grote lijnen uit kan zien. We vertrekken op de vrijdagochtend ca. 8 uur. De afstand is ongeveer 600 km. Onderweg lassen we aantal stops in. Eigenlijk ook altijd wel even stoppen bij de voormalige grensovergang tussen west- en Oost-Duitsland. We vervolgen onze reis naar Saarmund, waar we meestal rond 16.00 uur hopen te arriveren. Het programma dat volgt laten we altijd vol vertrouwen over aan onze gastgezinnen.
Willen jullie meer informatie of je alvast opgeven om mee te gaan, laat je maar horen!
Met hartelijke groet, De Saarmund Commissie.

Alle nieuwsberichten