Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-44

Bijbelleerhuis

Op dinsdag 8 november a.s. starten we weer met het bijbelleerhuis. Deze avond wordt het boek Koningen besproken en het zal u verrassen hoeveel parallellen dit Bijbelboek heeft met onze huidige tijd. Het wordt een interessante avond en onze predikant, ds. Piet van Midden, popelt om ons weer te boeien met zijn theologische uitleg.
Ook ontvangen we weer een beknopte uitleg over Bijbelboek Koningen via een paper. In verband met de hoge energiekosten wordt er zuinig gestookt, trek dus een trui of vest aan voor de behaaglijkheid. Krijgt u en jij er ook al zo’n zin in? Koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur en we beginnen stipt om 20.00 uur. Tot ziens in De Lichtkring. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mij bellen.
Met een hartelijke groet, ook namens onze predikant, Alice van Bijlevelt

Uitnodiging voor ouders met kinderen tot circa 18 jaar

In november 2021 spraken we elkaar in een ontmoeting na de kerkdienst. Dat gesprek beloofde meer. We beloofden elkaar een nieuwe ontmoeting. In het eerste gesprek bleek dat veel ouders behoefte hadden om over geloofsopvoeding te praten. Dat lijkt ons een goede reden het gesprek voort te zetten. We hebben het volgende idee.
De opvoeding van je kinderen is heel vaak sterk gebonden aan de manier waarop je zelf bent opgevoed. Welke normen en waarden kreeg je mee? Waartegen heb je jezelf verzet? Wat wil je per se niet doorgeven en wat wel?
Vandaar de openingsvraag, vooraf aan iedereen die kinderen heeft: Wat wil jij concreet doorgeven aan je kinderen? Dat voorgenomen gesprek is de reden van deze uitnodiging. Het is een uitnodiging om samen te komen. Wij nodigen jou/jullie uit op zondag 13 november aansluitend aan de kerkdienst. En naast alle gezelligheid willen we graag weten wat jullie van de kindernevendienst ervaren.
We hebben een voorstel. We geven elkaar een zin mee, die iedereen voor zichzelf af kan maken. De zin is: ‘Ik wil … aan mijn kind(eren) doorgeven in het belang van zijn/haar toekomst…’
Als je thuis de zin aanvult en dat ook opschrijft en meeneemt op 13 november, wordt het vast een interessant gesprek. Het wordt natuurlijk geen eindeloos gesprek, wel hopen we op een zinvolle ontmoeting die maximaal een uur duurt. Wij zorgen voor oppas tijdens het gesprek.
Liesbeth verzorgt na afloop van het gesprek een lichte lunch. Gezellig als je daar ook bij bent! Kunnen we na afloop van het gesprek bijpraten en elkaar informeel ontmoeten.
Graag een berichtje wanneer je bent verhinderd naar één van de onderstaande nummers.
Groeten, dominee van Midden, Agnes, Anneke en Liesbeth

Gemeenteavond

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om op dankdag 2 november na de kerkdienst, die om 19.30 uur begint in De Lichtkring gezamenlijk koffie of thee te drinken en aan te sluiten bij de gemeenteavond.
We zullen tijdens de gemeenteavond stil staan bij:

  • dankbaarheid, in deze tijd van grote zorgen….
  • het cvk wil graag een toelichting geven op het energiegebruik van onze kerk
  • onze voorzitter wil een toelichting geven op de naam De Lichtkring
  • rondvraag

We hopen op uw komst en inbreng.
Namens de kerkenraad: Jolanda Lemcke, scriba

Alle nieuwsberichten