Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-14

Terugblik Erick Versloot

Erick Versloot was hier dinsdag om met ons naar Pasen toe te zingen. Het werd een feestje. Dat is in het kader van een oude ruil: Hij kwam bij ons een avondje zingen en muziek maken, wij zorgden voor een avondje bijbelen. Dus nu is het mijn beurt om op te treden, in Mijdrecht wel te verstaan. De lat ligt hoog. Ds. P. van Midden

Jongerengespreksgroep

Op 4 april 20.00 komen we samen in het tuinhuis van fam. Verhoeff. Als je ook maar enig idee hebt om mee te doen… app me even.
Ds. P. van Midden

Bijbelleerhuis

Weet u het nog? Op dinsdag 5 april aanstaande is er weer een Bijbelleerhuisavond. Als het goed is staat dit al in vele agenda’s, zo niet noteer deze avond dan alsnog. U bent van harte welkom, we gaan dan het Bijbelboek Samuël 2 -het koninkrijk van David- bespreken. Deze avond komen we weer samen in de Lichtkring en zal er een paper beschikbaar zijn. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor u klaar, we beginnen stipt om 20.00 uur. Mocht u verhinderd zijn, laat het even weten i.v.m. het zetten van de koffie en thee. Het wordt wederom een boeiende en leerzame avond.
Met een hartelijke groet, Alice van Bijlevelt

Antwoordformulier VVB

Beste gemeenteleden, De afgelopen week hebben alle gemeenteleden een brief in de bus of mail ontvangen met het verzoek om uw bijdrage aan VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) voor 2022 door te geven. We willen u vragen om (indien mogelijk) zelf uw antwoordformulier in de antwoordenveloppe af te geven in de brievenbus bij: Gerrit & Els Middelkoop of Harm Abma.
De enveloppe met het antwoordformulier inleveren in het bakje in de hal van de kerk mag ook. Een kopie van uw antwoordformulier mailen kan ook naar: fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl. Wanneer uw antwoordformulier niet op één van de bovengenoemde mogelijkheden is ingeleverd, hopen we het formulier binnenkort bij u aan de deur in ontvangst te mogen nemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw toezegging aan VVB en voor uw antwoordformulier!
Het College van Kerkrentmeesters

Diaconiecollecte voor vluchtelingen uit Oekraïne

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de hulp aan de Oekraïense vluchtelingen hier in Schoonrewoerd. Zoals u weet werken de diaconieën van de drie kerken hierin samen. De diaconie van de NH kerk houdt de regie om de vluchtelingen in de pastorie zo goed mogelijk te helpen, maar hen ook wat te beschermen tegen al te veel goedwillende dorpsgenoten. De gasten hebben vooral rust nodig.
Van harte bij u aanbevolen door de diakenen

Collecte Kerk in Actie 3 april 2022 – Werelddiaconaat (Moldavië, 40dagentijd)

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië.
Van harte aanbevolen!

Collecte Kerk in Actie 10 april 2022 – Werelddiaconaat (Libanon, 40dagentijd)

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vak training, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Alle nieuwsberichten