Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2021-15

Bericht van onze dominee

Zondag 11 april en 18 april ben ik niet in Schoonrewoerd. Dat komt roostertechnisch zo uit. Intussen ben ik bezig allerlei ideetjes op te schrijven voor de komende zomer en vooral voor het kerkelijk seizoen 20221-2022. Er is nog heel veel onzeker, maar daar komt wel wat licht in, hoor ik bij het Nieuws.
We hebben in onze buitenkring allerlei mensen die ernstig ziek zijn. Vaak nog heel jonge. Ik kan natuurlijk geen namen op papier zetten, maar laten we elkaar opwekken tot gebed en andere vormen van betrokkenheid.
Verder: ik heb de Stille Week als een bijzonder goede week ervaren, de creativiteit van de liturgie-Cie en de vriendschappelijkheid onderling was groot. We zijn blij met muziekmakers en lezers, met doeners en bedenkers. Dank aan iedereen voor alles! Volgend jaar lezen we het Evangelie naar Johannes.
Ten slotte: het lijkt de kerkenraad een goed idee om met een groep gemeenteleden in 2022 naar Israël te gaan. Ik werk dat momenteel wat uit en maak een handleiding van wat we allemaal wel/niet zouden kunnen doen. Het komt vanzelf naar u toe.
Hartelijks, mooie viering gewenst, ds. Piet van Midden.

Paaskaars 2020

Met Pasen is er weer een nieuwe kaars in de kerk gekomen. De wereld in Gods handen is op de verbeelding te zien. Teken van nieuw leven, hoop, verwachting en Gods aanwezigheid. Zoals u heeft kunnen zien, is de kaars van vorig jaar nog lang niet opgebrand.
Het restant van de kaars krijgt altijd weer een nieuwe bestemming. Omdat de “oude” kaars door jongeren van de kerk werd gedecoreerd, is er besloten deze kaars in de kerk te laten zodat hij gedurende de Catechese aangestoken kan worden maar ook tijdens Bijbelstudie of een andere gespreksgroep, als teken van Gods aanwezigheid wanneer er zelfs misschien maar 2 of 3 personen in Zijn naam bijeen zijn. We hopen dat hij nog vele uren mag branden want dat zou betekenen dat er weer activiteiten mogelijk zijn.
Het Bloemenfonds.

Koster

Na zeer vele jaren koster te zijn geweest, heeft Arie den Besten laten weten per 1 april te stoppen met deze functie. Op deze plaats willen we Arie heel hartelijk bedanken voor de bijzonder lange tijd dat Arie onze kerk als koster heeft gediend. We hopen op een later moment dit jaar een keer een geschikt moment te vinden om Arie uitgebreider te bedanken.
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong.

Nieuwe Archiefbeheerders

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we twee nieuwe archiefbeheerders hebben gevonden voor onze kerk. Marian van de Water en Gerrie de Jong hebben deze taak per 1 april aanvaard. We zijn Marian en Gerrie zeer dankbaar dat zij dit willen doen. Op deze plek willen we Arend Niebeek en Arie Brouwer beiden zeer hartelijk bedanken voor de vele jaren dat zij het kerkelijk archief hebben beheerd.
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong.

Alle nieuwsberichten