Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-52

Kerst 2020

‘Klapstoel’, een kerstherinnering.
Het is al lang geleden. Ik was piepjong ‘kandidaat in de theologie’ en men had me uitgenodigd op Kerstmorgen te preken. Apetrots was ik op de uitnodiging. Het ging om een grote kerk, met de uitstraling van heel veel beton. Een weinig inschikkelijke bouwstijl in elk geval. Men zou een koor vragen, ook al was dat meteen wat moeilijk, begreep ik. Hoe dan ook: ‘Kerst Negentiennogwat’ zou het helemaal worden. En we zouden het dak van de kerk zingen.
Die zondagmorgen reed ik met m’n papiertjes vol voorbereiding naar Vulmaarin. Het was er stil, rond de kerk. Even vreesde ik dat ik aan het verkeerde adres stond, maar de deur was open en de koster zei niet ‘hartelijk welkom’ maar ‘U bent vroeg’. De kerk was nog leeg. Een kwartiertje later arriveerden de eerste kerkgangers: een groepje senioren die met de kerktaxi werden gebracht. De ouderling van dienst kwam een paar minuten voor tijd binnenvallen. Hij meldde langs zijn neus weg dat de andere kerk bomvol zat, met een kanseltijger en een hoop muzikaal geweld. De kerk waarin ik voorging, zou met het nieuwe jaar worden gesloten. Het is ongeveer bij dat groepje bejaarden gebleven. Ze waren tegen de kerksluiting. Ontgoocheld ben ik naar huis gereden om bij mijn ouders thuis te kunnen ontladen. Een van hen zei: ‘Je bent een klapstoel. Ze zaten niet op jou te wachten, men zocht je als een gaatjesvuller in het rooster, als een klapstoel om even bij te zetten en daarna weer in te klappen.’ Het kwam als een oordeel, maar soms heb je dat nodig.
Het werd een mooie kerst. Je kunt er een mooie preek van maken: Christus als klapstoel, die met Kerst even bijgezet wordt om onze spirituele behoefte te bevredigen. En die zich daarna niet meer hoeft te melden. ’t Zou zomaar een scenario kunnen zijn. Je mag al blij zijn als mensen ontdekken dat het woordje ‘kerst’ van ‘Christus’ is afgeleid. Laten we dat vooral vieren: dat het niet een gezellig geboortefeest is van ene Jeshua uit Nazaret, maar dat het gaat om Christus in wie God ons liefheeft.
Ds. Piet van Midden

Kerstmorgen

Kerst 2020 is nu al onvergetelijk. Alle beperkingen zijn heel lastig, maar maken je ook creatief. We hebben op kerstmorgen alleen de medewerkers in de kerk. Het thema is: ‘Dit huis is geen hotel.’ De vraag is of de herberg wel zo’n geschikte plek is voor Christus’ geboorte. De kinderen doen volop mee, digitaal, en zijn gewoon in de digitale dienst en doen daarin mee. Ze kunnen reageren op wat er in de dienst gebeurt, bijvoorbeeld met hun kerststal. Hendrik de Leeuw heeft dat in handen en dan komt het vanzelf goed. Ze zingen het dak van de digitale kerk. We hebben de samenzang van het Ere zij God, met 74 stemmen en gezichten ‘ingeblikt’. De mix van al die stemmen is werkelijk prachtig. En last but not least: Arie de Ruijter zal de kerstgroeten uit Saarmund overbrengen. Op hetzelfde moment wordt onze kerstgroet in Duitsland overgebracht. We kunnen niet bij elkaar komen maar we laten elkaar ook niet los.
Ik ben diep onder de indruk van de tijd en energie die een aantal mensen in de voorbereiding heeft gestoken. Echt top!

Tweede herinnering Kerstcampagne Geef licht..

Denkt u op Eerste Kerstdag nog eenmaal aan de collecte voor al die kinderen in koude natte tentjes in de Griekse vluchtelingenkampen.
We hebben al twee keer uw gaven voor hen ingezameld en vragen u ook deze feestdag nog eens ruimhartig te geven voor: Kerstcampagne “Geef licht”.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Oudjaar en Nieuwjaarsmorgen

2020 gaat de geschiedenis is als een bizar jaar. We sluiten het af en laten het graag achter ons. We lezen en overdenken Genesis 2: de schepping van de mensen voor elkaar. Wat was de bedoeling en wat is ervan terechtgekomen? Dat is gelukkig niet alleen maar treurnis. In deze dienst gedenken we de namen van mensen en mogelijkheden die we verloren, op welke manier dat verlies dan ook meedoet. We steken er een lichtje bij aan en u wordt uitgenodigd dat thuis ook te doen. Op nieuwjaarsmorgen leidt Jannie van den Berg de dienst, die om 10.30 begint en die eindigt met een heleboel goede wensen, mede dankzij een creatieve diaconie. 2021 begint goed!
Gezegende feestdagen gewenst. En, niet te vergeten, wanneer ik wat voor u kan doen, of als u gewoon wilt kennismaken: bel of app me even.
Hartelijks, Ds. Piet van Midden

Kerstnachtsamenkomst en kerstochtend

De herdertjes lagen bij nachte …. zij lagen bij nachte in ’t veld…. Eigenlijk zouden wij dat deze kerst ook moeten doen: kerst vieren in het veld/ in de buitenlucht en op ruime afstand…. Want corona houdt ons nog lelijk in de greep. Uiteraard nemen we corona serieus: de dienst op kerstochtend gaan we helemaal terugschalen naar maximaal 30 mensen inclusief alle medewerkers. Het is jammer, maar het is nodig. En….. gelukkig kunnen we toch allemaal het feest van de geboorte meevieren via kerkdienstgemist.nl
Natuurlijk is het veel meer feest als we –binnen de beperkingen- elkaar toch ontmoeten: nodig iemand uit bij u thuis om de kerstnachtsamenkomst mee te beleven en/of om de kerstochtend mee te maken. Het is zo veel fijner samen, u geeft er een ander zoveel vreugde, zoveel erkenning mee. Juist nu kunnen we verwachtingen waarmaken, kunnen we Gods koninkrijk van liefde en aandacht voor elkaar zichtbaar maken: onze lichtjes hoeven niet onder de korenmaat, we mogen stralen naar elkaar als de engelen in het veld van Efrata zingend van: vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Laten we dat welbehagen ook echt vormgeven naar elkaar: nodig iemand uit…. Want in de herberg was geen plaats meer maar bij God is plek genoeg: voor mensen en dieren, voor koningen en knechten, voor jou en mij….. de deur is open….

Laten wij open staan voor elkaar…
Mensen hebben mensen nodig….
God heeft mensen nodig…
Dus: nodig elkaar….

Over de diensten tot en met 1 januari

Voor het bijwonen van de diensten van zondag 27 december, de oudejaarsdienst op 31 december en de nieuwjaarsdienst van 1 januari geldt zoals steeds: opgeven bij Bep. Het maximale aantal mensen dat we bij een dienst toelaten, is 30 ( inclusief de mensen die een rol hebben in de dienst). Kerkdienstgemist is voor iedereen toegankelijk op elk gewenst moment.

Een zee van licht

De Oudejaarsdienst begint donderdag 31 december om 19.30 uur. De traditie van ‘een zee van lichtjes’ gaan we voortzetten. Uiteraard gaat de vorm weer iets anders: u kunt van te voren bij Bep van Zanten aangeven of u een kaarsje wilt (laten) aansteken en/of voor wie. In de dienst steekt één persoon de kaarsen aan en wordt de tekst steeds voorgelezen. Als u naar de Oudejaarsdienst komt, kunt u ook bij binnenkomst in de hal nog een briefje afgeven/invullen voor het aansteken van een kaars.
We gaan aankomende week bekijken of er ook iets digitaal mogelijk is, maar dat leest u volgende week op de Gemeentebrief.
Zo gaan we er samen voor zorgen dat we het licht al naar ons toehalen, dat we het licht laten stralen, juist in het donker.
Jolanda Lemcke, namens het coronateam.

Laat je verrassen

Zondag gaat ds. Inge Eckhardt-Groeneveld, vanaf 2017 predikant van de Gereformeerde Kerk van Gameren-Zuilichem bij ons voor. Op de site van deze gemeente vertelt zij: “Steeds sterker voelde ik me geroepen predikant te worden en God op die manier te dienen. Daarom besloot ik theologie te gaan studeren en koos ik de master Gemeentepredikant. Toen ik afstudeerde volgde een eerste roeping naar het dorp Ingen (Betuwe) in 2012. Een tweede roeping volgende naar Gameren-Zuilichem in 2017”.
We heten haar van harte welkom in Schoonrewoerd en zien uit naar een inspirerende dienst.

Herinnering kopij gemeentebrief

Denkt u er nog aan om de kopij voor de laatste gemeentebrief-53 van dit jaar voor 30 dec. 21.00 uur aan te leveren?

Alle nieuwsberichten