Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-17

Omzien naar elkaar

Al weken kennen we de beperking van de fysieke verbondenheid met elkaar. En dat gaat nog wel even duren. Mogen we de kracht vinden om, zoals de Emmaüsgangers, op te staan uit angst en moedeloosheid. Want dat is wat er met hen gebeurt: ‘ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem’. Dat ‘opstaan’ is hetzelfde opstaan als dat van Pasen. Het verhaal van de Emmaüsgangers is een Paasverhaal: het is een verhaal over het overwinnen van de moedeloosheid, het opstaan om door te gaan, om te verkeren in de chaotische en verwarrende wereld om ons heen. Dat is een uitdaging voor ons. Velen hebben die uitdaging al opgepakt. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen worden allerlei creatieve vormen gevonden om toch naar elkaar te blijven omzien. We bidden elkaar toe om vol te houden:

Open onze ogen
om het kleine niet over het hoofd te zien.
Open onze oren
om te horen waar mensen om hulp roepen.
Open onze handen
om een ander bij de hand te kunnen nemen.
Open ons hart
Om lief te hebben zonder iets terug te verlangen.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Laat u verrassen

Zondag verwelkomen we weer een gastpredikant, die voor het eerst een dienst in onze kerk zal verzorgen: Dhr Jack de Koster uit Culemborg. Als kerkelijk werker is hij verbonden aan de streekgemeente tussen Lek en Linge ( prot.gem. Ravenswaaij. Hij is verder vooral bekend door zijn werk als adviseur en begeleider van plaatselijke gemeenten binnen de P.K.N op het gebied van fusies, samenvoegingen en/of splitsingen van gemeenten, maar ook vernieuwingen in kerken.
Enkele citaten van zijn website: &quot

Alle nieuwsberichten