Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-16

Dienst zondagochtend

Op het preekrooster stond ds. B. Aalbers uit Maarsen voor zondag a.s. gepland. Hij verheugde zich er op om na lange tijd weer bij ons voor te gaan. Maar hij achtte het raadzamer om in deze tijd van het coronavirus niet naar Schoonrewoerd af te reizen. We hebben ook samen met hem een poging gedaan om met diverse aangeleverde bestanden de orde van dienst samen te stellen, maar dit bleek technisch toch een te groot risico om die probleemloos ononderbroken te kunnen streamen. Met elkaar zien we uit naar 2021 wanneer er weer een dienst met ds. Aalbers op het rooster staat. Gelukkig is Jannie van den Berg bereid om op deze korte termijn voor te gaan.

Collectes in coronatijd

In deze bijzondere periode dat we geen normale kerkdiensten kunnen bijwonen hebben we wel elke week twee collectes op de Gemeentebrief met steeds wisselende doelen. Omdat wij niet in de gelegenheid zijn om met de collectezak rond te gaan en u dus niets in de zak kunt doen willen we de komende weken op een andere manier collecteren. Iedere week zetten we op de Gemeentebrief onder het collectedoel het bijbehorende bankrekeningnummer. Op deze wijze kunt u wekelijks toch uw collectebijdrage naar het wisselende collectedoel overmaken. De vaste collectes voor de kerk kunt u eventueel ook opsparen en eens per maand overmaken.

Omzien naar elkaar

De Stille Week hebben we mogen afsluiten met het Paasfeest. Er waren bemoedigende diensten waarbij we niet fysiek samen konden zijn, maar we mogen ons wel verbonden weten met elkaar via het internet. Dat is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid, maar de kerkdiensten en andere geestelijke programma’s via de radio en de televisie zorgen ook voor een verbondenheid met elkaar. We mogen dankbaar zijn dat er zoveel mogelijkheden zijn om Gods woord te horen en de lofzang gaande te houden. We roepen elkaar op om naar elkaar om te blijven zien. Hou vol en gedenk elkaar in uw gebeden. En nogmaals: schroom niet om ons te bellen als u een gesprek wilt met één van ons. Onze telefoonnummers zijn te vinden op pagina 3 en 4 van het jaarboekje.
Een bemoedigende groet met de woorden van Nico Siebel:

Soms lijk ik
op een Emmaüsganger
trek ik
met anderen op
delen we pijn en moeite
begrijpen we het leven niet
verdwaald in eigen denken
zien we slechts donkerte

en plotseling
zoals Hij heeft beloofd
is daar zijn Geest
die in ons woont
brengt Hij
de woorden in ons boven
van moed en kracht
zelfs overwinning

herinneren we ons
wat Jezus heeft gezegd
trekken
de donkere wolken op
reizen we opgewekt
lichtvoetig
en vol vreugde verder
anderen vertellend
dat Hij waarlijk leeft.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Nieuwe ambtsdragers

U heeft de gelegenheid gehad om namen voor nieuw te bevestigen ambtsdragers voor de komende vacatures in te dienen. Hartelijk dank allen, die met ons meegedacht hebben. Maar het is natuurlijk vanaf volgende week ook mogelijk, dat u een telefoontje krijgt omdat u “geroepen wordt tot het ambt.” En dan hopen wij allen met elkaar, dat u dan het beroep, dat onze gemeente op u doet ook heel serieus wilt nemen. Gebruikelijk was dat na een telefonische afspraak er een bezoek aan huis volgde voor informatie en vragen. Maar in verband met de huidige situatie willen wij de vraag kerkenraadslid of pastoraal medewerker te worden, nu zoveel mogelijk telefonisch overbrengen. U zult niet de eerste van dit jaar zijn, die op deze vraag al een bevestigen antwoord heeft gegeven. Maar daarover straks meer. Het gaat om vacatures voor wijkouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester, pastoraal medewerker en pastoraal jeugdmedewerker. U mist als aandachtige lezer de scriba? Wat betreft die functie hebben wij binnen de kerkenraad besloten de taak te splitsen in die van scriba en scribaat-medewerker. (afgekeken van de splitsing ouderling en pastoraal medewerker) Ieder van ons weet hoe omvangrijk het takenpakket is geworden in de loop van de tijd en dat maakte ons allen bezorgd over de invulling van die taak. Daarom kan ik u als huidige scriba dankbaar meedelen, dat ik het stokje mag overgeven aan een opvolgster in de persoon van Jolanda Lemcke en een zeer welkome steun als scribaat-medewerker Marian van de Water. Zo voortvarend als wij dus bij de zoektocht naar ambtsdragers zijn begonnen, zo voortvarend hopen wij ook in de komende weken de overige lege plekken te kunnen vullen. Doet u mee ? We hebben u nodig !
Scriba Arend Niebeek

Nieuwsbrieven voor mantelzorgers

In deze coronacrisis is het voor mantelzorgers mogelijk nog zwaarder dan voorheen om zorg te verlenen aan hun naasten. Stichting SamenDoen Leerdam &amp

Alle nieuwsberichten