Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-09

Gezellige maaltijd voor alleengaanden vrijdag 13 maart

Uw diaconie organiseert deze maaltijd voor de tweede keer en nodigt alle alleen gaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Dit jaar sluiten we met onze datum aan bij NL doet. De maaltijd wordt gehouden in de Lichtkring om 18.00 uur kunt u bij ons aanschuiven om samen lekker en vooral gezellig te eten. Wellicht kent u een alleen gaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Aanmelden hiervoor kunt u bij de diaconie tot uiterlijk zondag 8 maart. In de Lichtkring liggen intekenlijsten maar u kunt zich ook telefonisch of per e-mail opgeven bij de diakenen. Wij doen dan de boodschappen en gaan voor u koken. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Wij zien naar u uit.
De diaconie

Wijkavond voor wijk A

Op maandag 16 maart wordt de wijkavond voor wijk A gehouden bij Bé de Jong en Christel Lodder. Het thema is: ‘Een goed verhaal’.
Wat vindt u een goed verhaal uit de Bijbel? Over die vraag gaan we deze avond nadenken. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Ook vanuit een andere wijk bent u hartelijk welkom!
Wijkteam A

Inzage jaarcijfers 2019

Graag willen we als College van Kerkrentmeesters alle gemeenteleden de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de jaarcijfers van onze kerk. Als u hiervoor belangstelling hebt, dan kunt u een digitaal overzicht opvragen bij Bé de Jong via e-mailadres secretaris-cvk@gkschoonrewoerd.nl.
Het is de bedoeling om op de gemeenteavond van 11 maart minder uitgebreid bij de jaarcijfers stil te staan dan dat we in het verleden gewend waren. Daarom kunt u de jaarcijfers ook komen inzien op vrijdag 6 maart op een inloop uur in De Lichtkring tussen 19.30 en 20.30 uur, waar u ook een toelichting kunt krijgen op de cijfers.
Graag willen we Gerieke Middelkoop-Brouwer op deze plaats alvast bedanken voor het samenstellen van de jaarcijfers.
Bé de Jong, secretaris CvK

Collecte tijdens de 40-dagentijd

Met de 40 dagentijd houden we een speciale collecte met gekleurde collectezakken. De eerste collecte met gekleurde zak is voor het 40-dagentijdproject de tweede collecte is voor de Kerk. Met het Avondmaal is de Avondsmaalscollecte voor het 40-dagentijdproject.

Bekercollecte Veertigdagentijd zondag 8 maart Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe

Kerken zetten een stap naar buiten. Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. In een café bijbelverhalen bespreken

Alle nieuwsberichten