Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-02

Collecte bij het HA

Deze collecte is bestemd voor de voedselbank. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank help deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten en te begeleiden naar een betere toekomst. Help u ook mee?
De diaconie

Doopdienst

Op 19 januari is er een feestelijke dienst in onze kerk. Op deze morgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Patricia Brouwer-de Kikkert en de 2 kinderen van Aart en Patricia, Yardi en Fyja. Mogen we ook op uw/jou komst rekenen ?
De wijkouderling

Oppas gevraagd!!!!

Oppas oma’s, opa’s tantes ooms, jongens of meisjes gevraagd…..
Voor de allerkleinsten is er tijdens de morgendienst oppas. Twee vrijwilligers zorgen voor de baby’s en peuters. Doordat het aantal hele kleine kindertjes weer groter is geworden, zijn wij op zoek naar mensen die mee willen draaien in het oppasrooster. Iedere zondag past een jongere samen met iemand van boven de 18 op. Het gaat momenteel om één oppasbeurt per zes weken, hoe groter de groep hoe minder vaak u/jij aan de beurt bent. Ik hoor het graag! Voor meer informatie: Agnita de With

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 13 januari a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 4 vers 1-11 waarin Petrus met ons in gesprek gaat over leven in het licht van de eeuwigheid. Als voorbereiding kun je alvast blz. 88 t/m 93 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Week van gebed

In de week van 19 tot en met 25 januari 2020 wordt er een week van gebed georganiseerd in diverse kerken in Leerdam. Woensdag avond 22 januari in Schoonrewoerd, in de Hervormde kerk. We beginnen om 19.00 tot 20.00. Iedereen hartelijk welkom.
Met vriendelijke groeten, Lenie Bogerd

Bijbelstudie

Woensdag 15 januari hopen wij weer bij elkaar te komen in de consistorie om met elkaar de bijbel te lezen, erover na te denken en te praten. Het gaat over best wel een moeilijk onderwerp: ‘In vrede sterven !’ Maar we willen dit laatste hoofdstuk van ons boekje met Bijbelstudies (‘Tegen de stroom in’ van E. van Staalduine-Sulman) zeker niet overslaan. Centraal staan de teksten in 1 Samuël 28: 3-25. Om 19.30 uur staat de koffie weer klaar. Hebt u altijd al eens gedacht om ook aan zo’n gespreksavond deel te nemen? Dan is dit een goede gelegenheid om dit voornemen in het nieuwe jaar ook echt uit te voeren.
Arend Niebeek

Saarmund 2020

In 2019 hebben wij een bezoek mogen brengen aan onze partner gemeente in Saarmund. Dat was een prima bezoek en goed voor de band die we met elkaar hebben.
Het gevolg van dat bezoek is wel dat wij nu weer aan de beurt zijn om hen hier bij ons in Schoonrewoerd te ontvangen. We zijn met hen overeengekomen dat wij hen op vrijdag 8 mei zo rond 16.00 uur mogen verwachten en zondag 10 mei na de lunch hen weer mogen uitzwaaien. Voor een ieder die geïnteresseerd is, noteer deze data alvast in jullie agenda. We gaan ons best doen om voor hen een mooi programma samen te stellen zodat we er met elkaar weer een goed weekend van mogen maken. De Saarmund Cie

Vooraankondiging

De eerstvolgende avond over het werk van de Heilige Geest zal zijn op maandag 27 januari om 20.00 uur in De Lichtkring. We gaan het dan hebben over de Krachtgaven: gaven van genezingen, werking van krachten, gave van geloof. (Zie 1 Kor. 12:9 en 10a) Mocht je nog niet eerder geweest zijn, je bent van harte welkom, want elke avond is een onderwerp op zichzelf. Uiteraard mag je ook andere mensen meenemen!
Jan en Adri van Beuzekom en Jannie van den Berg

Aankondiging Taizédienst

Op zondagavond 26 januari om 18.30 uur bent u/ ben jij van harte welkom bij de Taizéviering. In een Taizéviering staat meditatie centraal met stiltes en veel zang. De essentie is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, naar binnen te kijken, God te ontmoeten en Hem te danken voor wat ons geschonken is. We bidden samen in stilte en hardop. We zingen op mooie melodieën met meerstemmig zang en herhaalzang. Taizé staat ook voor de ontmoeting met verschillende generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en ook met niet-gelovigen. Neem dus rustig iemand mee die misschien met de kerk of met onze kerk niet zo bekend is. Een moment van rust en bezinning in een hectische wereld, gun het uzelf/jezelf en de mensen om u/je heen. Het liturgisch centrum wordt deze avond ook op een bijzondere manier ingericht: met veel oranje en rode tinten en veel kaarsen. Het thema van de viering is: “Het verhaal in de stilte….ruimte voor Zijn woorden”.
De liturgiecommissie

Alle nieuwsberichten