Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-49

Tienernevendienst, waar gaat het over?

De tieners gaan met Hendrik naar de tienernevendienst. In de adventstijd gaat het om verwachten. De winkels wekken verwachtingen: Wat denk jij dat je krijgt? We gaan het in de tienernevendienst hebben over willen. Wat willen we en wat willen we niet. Wat zegt de bijbel ons hierover? We gaan ons eigen wensenlijstje maken.

Vooraankondiging doopdienst

In de dienst van zondag 15 december aanstaande zal de doop worden bediend aan Juda, zoon van Rutger en Marjolijn Laurman. Deze dienst zal geleid worden door ds. A. van der Wal uit Hoofddorp. Allen van harte uitgenodigd.
Jannie van den Berg

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 9 december a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 3 vers 18-22 waarin Petrus met ons in gesprek gaat over de hoop van de doop. Als voorbereiding kun je alvast blz. 82 t/m 87 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Lichtkring.
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Oproep kerstattenties

Woensdag 11 december willen we de jaarlijkse kerstattenties gaan maken voor onze senioren. We beginnen om 19.30 uur in de Lichtkring. Zoals u weet maken vele handen licht werk, dus hopen we op een mooie groep enthousiaste knutselaars. Wij kijken naar u uit!
De diakenen

Kerstgroet Saarmund 2019

De Adventstijd is weer aangebroken en dat is ook de tijd dat we de kerstgroet voor onze partnergemeente Saarmund aan het voorbereiden zijn. Het idee is al enige tijd geleden geboren en zo ook de voorbereidingen. Echter, om de groet er gelikt te laten uitzien hebben we uw/jouw hulp nodig. De afwerking willen we realiseren a.s. dinsdagavond 10 december om 19.30 uur in de Lichtkring. Voor koffie/thee-met wordt gezorgd. De vlijtige handjes moet u zelf meebrengen. De Saarmundcommissie

Kerstmarkt Rommelschuur

Op zaterdag 14 december houden we onze kerstmarkt van 9.00 – 13.00 uur. In het kleine schuurtje, maar ook in de grote schuur staan allerlei kerstartikelen. We hebben ook weer mooie kerststukjes te koop. Er is een overdekt terras met koffie, thee en fris met gebak. Later op de morgen worden de broodjes hamburger weer gebakken en is er erwtensoep. Bij het intekenvel zijn mooie prijzen te winnen. Vrijdagmorgen 13 december, van 9.00 uur tot ongeveer 14.00 uur willen we de kerststukjes maken. Doet u mee? Wij hebben de spullen, maar heeft u groen of iets anders in uw tuin staan, dan is het fijn als u dat meeneemt. Ook een mesje en/of een snoeischaar is handig om mee te nemen. Bent u beter in bakken…dan zouden we heel graag uw baksels in de koffiekraam willen verkopen. Alvast onze hartelijke dank!

Sluiting Rommelschuur

We hebben vorige week het bericht gehad dat De Rommelschuur op 31 maart leeg moet zijn. De locatie met alle gebouwen wordt verkocht en er zullen huizen gebouwd worden. Dit betekent dat we vanaf heden geen spullen meer innemen. We willen de schuur zo snel mogelijk leeg hebben. Hoe we dat gaan aanpakken, dat weten we nog niet precies. U zult binnenkort meer horen. Voorlopig kunt u nog even bij ons terecht!
Commissie De Rommelschuur

Koor Zout

Koor Zout houdt op zondag 15 december haar afscheidsconcert in deze kerk, de thuisbasis van het koor. Het adventsconcert vangt aan om 15.30 uur en na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om de leden van het koor nog de hand te schudden en na te praten. Onder leiding van Alexander Prins willen we nog een concert geven, zoals u dat van Zout gewend bent: Onderscheidend in onze eigen stijl en repertoirkeuze. U bent van harte uitgenodigd om dit nog eenmaal mee te mogen maken.

Alle nieuwsberichten