Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-45

Collecte bij het HA

Opvang dak en thuislozen Amsterdam
De Regenbooggroep beschikt over acht inloophuizen , Zij kunnen hier overdag terecht om een beetje bij te komen van weer een zware nacht op straat. Daar wordt men voorzien van een warme maaltijd een warme douche en gewassen kleding .Dit alles geeft weer een beetje rust en waardigheid terug .De inloophuizen en het personeel wordt door gemeente Amsterdam betaald .Het overige zijn ze afhankelijk van donaties en giften.
De Diaconie.

Avond Heilige Geest

Avond 5 over de werkingen van de Heilige Geest zal niet op 20 november, maar op maandag 18 november gehouden worden in De Lichtkring! We starten om 20.00 uur. Iedereen weer welkom!
Jannie v.d. Berg, Jan en Adri van Beuzekom

SIRKELSLAG-KIDS 2019

Op 15 november willen we graag meedoen met het spel Sirkelslag Kids. Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. Het wordt georganiseerd door PKN / JOP (https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag/sirkelslag-kids)
Het spel wordt gespeeld op vrijdagavond 15 november vanuit ‘De Lichtkring, Dorpsstraat 48, te Schoonrewoerd’. We spelen deze avond tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Het thema van Sirkelslag KIDS 2019 is ‘In het donker zoeken naar licht’. Tijdens Sirkelslag maken de kinderen spelenderwijs kennis met het verhaal van Daniël. Het spel begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Om 18.00 uur willen we deze gezellige avond beginnen met het eten van friet. Om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen is aanmelden wel gewenst. Dit kan bij: Agnes Verhoeff, Jannie den Braven en Christel Lodder.
Wij hopen natuurlijk op veel deelnemers !!

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 11 november a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 3 vers 13-18a, waarin Petrus met ons in gesprek gaat over het uitdragen van ons geloof. Als voorbereiding kun je alvast blz. 74 t/m 79 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Kinder Kerst Sing-in

Na het bijzondere succes van de kerstmusical van vorig jaar, willen we ook dit jaar voor én door de Schoonrewoerdse jeugd wat doen op 24 december. Het plan voor dit jaar is een Kerst Sing-in. Met 2 verschillende koren, een muziekgroep en met samenzang vertellen we het kerstverhaal vanuit het evangelie van Lucas. Dit plan kan alleen maar een succes worden als de kinderen en jongeren zelf mee doen! Daarom aan jullie allemaal de oproep: Hé, doe mee! De kinderen van groep 3 t/m 6 oefenen iedere maandagmiddag gelijk uit school tot 16.15 uur in de Noachschool. De jongeren van groep 7 en ouder worden vanaf woensdag 13 november verwacht. Zij zingen dan van 18.45 – 19.45 uur in de Noachschool. En bespeel jij een instrument en wil je met ons meedoen, geef je dan even op bij Heidi van der Poel. Zo hopen we er met elkaar een bijzondere kerst sing-in van te maken!

2e uitnodiging Kom, doe mee!

De kerstnachtsamenkomst willen we graag extra feestelijk maken met een Gelegenheidskoor. Adri van Beuzekom zal vanaf donderdag 14 november om 19.30 uur in De Lichtkring met de liefhebbers vooral bekende Nederlandstalige kerstliederen instuderen. De oefendata, steeds op donderdag, vindt u op de flyers. Iedereen is van harte welkom in dit gelegenheidskoor, onder het motto “Wil je zingen, zing dan mee!” Niemand hoeft de gedachte te hebben dat zoiets veel te hoog gegrepen is. We zoeken de schoonheid juist in de eenvoud. Voor de te maken onkosten wordt een bijdrage van €7,50 gevraagd per deelnemer. Opgeven kan bij Adri van Beuzekom en Jacoba van Helten.

Bedankt

In de week van 28 oktober tot 2 november heeft een grote groep vrijwilligers De Lichtkring schoongemaakt, zowel de buitenkant als de binnenkant, de zalen, de keuken en in de kerkzaal de binnenkant van de ramen. We zijn heel blij dat Nel den Hartog dit alles heeft willen coördineren. Was je er een poosje of heel lang: Allemaal heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!
Het College van Kerkrentmeesters

Alle nieuwsberichten