Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-44

Tienernevendienst

Deze zondag, 3 november, willen we samen met de ‘oudere jeugd’ (11 tot 18 jaar) in de Tienernevendienst nadenken over ‘HET GOEDE VERHAAL’.

Dankstond

Na de avonddienst op Dankstond bent u allen welkom voor een kopje koffie na de dienst, zoals ook gebruikelijk na de zondagsviering. Maar er zal nog géén gemeentevergadering, zoals op het jaarrooster stond, worden belegd.
Arend Niebeek – scriba

Extra avond over de Heilige Geest

Na een serie van vier avonden over Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet was er bij alle deelnemers van de laatste avond een groot verlangen naar meer van dit soort avonden. Daarom hebben we er nog 1 gepland in november. Op woensdag 20 november is iedereen van harte welkom om dit mee te maken.
Jannie v.d. Berg, Jan en Adri van Beuzekom

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 november is de Rommelschuur weer open van 9.00 – 12.00 uur. Het is misschien nog vroeg, maar we hebben al een stelling met kerstartikelen ingericht. U kunt dus alvast wat spulletjes verzamelen. Onze Kerstmarkt is op 14 december.
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten