Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-50

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Zondagavond komt de kring over de Apostolische Geloofsbelijdenis weer bij elkaar. We gaan luisteren naar Willem Ouweneel en praten over het onderwerp dat we geloven dat Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, dat Hij gekruisigd, gestorven en begraven is. Misschien komt het vreemd over om in deze advents-/kersttijd te praten over de kruisiging, maar het is goed om te bedenken dat Jezus geboren is om te sterven! Zijn geboorte en leven heeft een duidelijk doel!
Wie z’n geloof wil verdiepen is van harte welkom!
Jan van Beuzekom

Seniorenmiddag

Donderdag 20 december a.s. hopen we als senioren van onze kerk weer bij elkaar te komen. We bereiden ons in deze adventstijd voor op het komende Kerstfeest, op het vieren van de geboorte van Jezus. De kerstliturgie die we deze middag met elkaar gebruiken heeft als thema: ‘Wek mijn zachtheid weer’. We luisteren, zingen en denken na over de betekenis daarvan. Zachtheid, als tegenhanger van de vaak harde werkelijkheid om ons heen.
U bent allen van harte welkom, ook als u er nog niet eerder was. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.
De Seniorencommissie

Beroepingswerk

Achter de schermen wordt er hard gewerkt en nagedacht over het beroepingswerk. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, hebben we van de PKN op basis van de financiën, geen toestemming gekregen om een beroepingsprocedure te starten. We hebben toen gesproken over wat er wel mogelijk is … Hier hebben we goed over nagedacht en nogmaals contact opgenomen met de PKN. De volgende stap is dat we met een delegatie van de kerkenraad op donderdag 20 december een gesprek op het dienstencentrum hebben. Hier zullen we ons nader laten voorlichten over de mobiliteitspool van de PKN. Een kaartenbak met proponenten die geen eigen gemeente hebben. Er worden namelijk meer theologen opgeleid dan nodig. Ook door sluiting en krimp van de kerken, ontstaat er een overschot aan predikanten. Via een speciale constructie (een arbeidscontract voor een beperkte tijd) kan er wel een predikant, via deze mobiliteitspool, aan onze gemeente gekoppeld worden. Er wordt dan met de informatie door u allen bijeengebracht, gekeken naar de meest geschikte kandidaten.
Een nog samen te stellen groep personen uit uw midden (beroepingscommissie) samen met 2 kerkenraadsleden zal dan onderzoeken of een van deze kandidaten inderdaad geschikt is als predikant voor onze gemeente. We hebben voor deze optie gekozen om dan meer tijd te hebben om te onderzoeken en te beslissen hoe het moet gaan met de pastorie. Er komen steeds meer zaken aan het licht die gedegen renovatie nodig maken. Ook de hoge energiekosten en het ongunstige energielabel baren ons grote zorgen voor de toekomst. Kortom, er moeten nog veel besluiten genomen worden.
Omdat dit allemaal nog wel de nodige tijd vraagt, hebben we besloten het niet al die tijd zonder geestelijk leider af te kunnen. Onze belangrijkste investering is onze geestelijke voorziening. Vandaar onze keuze voor het zoeken naar een geschikte predikant uit de mobiliteitspool van de PKN. We zullen eind januari 2019 een extra gemeenteavond inplannen om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Hiermee hoop ik u, voor dit moment, vast op de hoogte gebracht te hebben van waar we mee bezig zijn.
Preses Janet de Zeeuw

Kerkenraadsbesluit

Of we het nu leuk vinden of niet: we worden ouder en de gemiddelde leeftijd van onze gemeenteleden stijgt ook fors. Dat heeft nogal wat consequenties. Eén daarvan is dat steeds meer werk moet worden gedaan door steeds minder leden en ook steeds meer oudere gemeenteleden. Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering van 6 december is daarom besloten, dat de leeftijdsgrens van 70 jaar voor diverse extra aandachts- en contactmomenten rond de verjaardagen wordt opgetrokken naar 75 jaar. Dit betreft bezoekwerk, de bloemengroet, de vermelding op de gemeentebrief en het aan de predikant van de betreffende zondag vragen er aandacht aan te geven in het gebed. Dit zal in het nieuwe jaar ingaan. Was u al de 70 gepasseerd, maar nog géén 75, dan krijgt u deze extra aandacht, waar u wellicht heel blij mee was, jammer genoeg even niet meer en moet u nog één of meer jaren er weer op wachten. Maar wees dan blij, dat u nog te jong bent!
Scriba Arend Niebeek

Projectkoor Kerstsamenkomst

Voor de kerstnachtsamenkomst te Schoonrewoerd heeft het projectkoor onder leiding van Willemdirk van den Berg hard gewerkt aan een mooi repertoire. Ze gaan dat twee keer uitvoeren: dinsdagavond 18 december in Everdingen, in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur in samenwerking met het muziekgezelschap DES en maandag 24 december tijdens de kerstnachtsamenkomst te Schoonrewoerd in de Hervormde kerk, aanvang 21.30 uur.
U bent allemaal heel erg welkom.

Kerstsamenkomst KOMT ALLEN TEZAMEN!

Maandag 24 december: kerstnachtsamenkomst in de Hervormde kerk van Schoonrewoerd om 21.30 uur. Het staat – hoop ik – al met hoofdletters in uw agenda. Want die mooie traditie wil niemand missen. Kom goed op tijd, want het wordt druk, dat heeft de ervaring ons geleerd. De deuren van de Hervormde kerk gaan om 21.00 uur open.
Het thema van dit jaar is: “Wees niet bang”. Een uitdagend thema in deze tijd van spanningen tussen bevolkingsgroepen. Deze tijd van hoge eisen stellen aan elkaar en dan ben je weleens bang dat je daar niet aan kan voldoen. Deze tijd waarin klimaatveranderingen zichtbaar zijn en angstige gevolgen kunnen hebben. Ook in de tijd van de geboorte van Jezus waren er spanningen en toch zei de engel: ‘Wees niet bang, ik breng goed nieuws.” Dat is de kern van de kerst: er is goed nieuws, er is een blijde boodschap, God houdt van mensen: wees niet bang. Mevr. J. van den Berg-Kersbergen zal voorgaan samen met ds. E. van der Poel. De kerstsamenkomst is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd.
Vanaf 19 november wordt er stevig gerepeteerd door het ‘gelegenheidskoor Kerstsamenkomst’. Er wordt een prachtig repertoire ingestudeerd onder leiding van Willemdirk van den Berg dat op 24 december ten gehore wordt gebracht. Muzikaal wordt de samenkomst verder ondersteund door Ard Jan Kaan op het orgel, John Arendonk met de trombone, Dick Kers op trompet, Lotte van der Poel met de saxofoon en Maria Louisa van Dijk met de hoorn.
24 december 21.30 uur kerstsamenkomst in De Hervormde Kerk, Schoonrewoerd, deuren staan open vanaf 21.00 uur. Hartelijk welkom!
Namens de commissie kerstsamenkomst, Jolanda Lemcke

De Rommelschuur

De kerstmarkt is goed verlopen. Ondanks de regen zijn de mensen toch gekomen. De netto-opbrengst was een mooi bedrag. Alle vrijwilligers die hebben geholpen

Alle nieuwsberichten