Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-47

Project KND adventsperiode: Geloof met me mee
De zondagen tot kerst horen we bijbelverhalen over mensen die geloven. Voor elk verhaal is een poster gemaakt die we in de kerk ophangen. We ontdekken wat deze mensen uit de bijbel geloven. Het gaat over hoop en vertrouwen. Over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Johannes, Sefanja en Elisabet nodigen ons uit. Geloof met me mee!

Gedachtenisdienst

Vandaag gedenken wij de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De dood hoort bij het leven, maar dat is niet altijd gemakkelijk uit te leggen. Om ook de kinderen bij deze dienst te betrekken zal ik aan hen, voordat zij naar de kindernevendienst gaan, een prentenboek voorlezen. De kinderen mogen vooraan, op de trap van het liturgisch centrum, komen zitten. De gemeente kan met ons meekijken, via het scherm van de beamer, naar de platen in het prentenboek. ‘Beloofd is beloofd’ is de titel van het prentenboek. Geschreven door Knister, wat een pseudoniem is voor Ludger Jochmann, en de tekeningen zijn van Eve Tharlet. Het verhaal in het kort: Marmotje Bruno wordt wakker uit zijn winterslaap en maakt kennis met een prachtige paardenbloem. Ze spelen samen en Bruno vindt de paardenbloem elke dag mooier. Op een dag ziet de paardenbloem er opeens anders, uit als een bol met pluisjes, en ze vraagt Bruno te blazen en haar te vertrouwen. Bruno’s vertrouwen, wordt in de herfst en de winter daarna, op de proef gesteld. Maar als hij in de volgende lente zijn ogen weer opendoet, begrijpt hij wat de paardenbloem bedoelde: hij ziet een zee van gele paardenbloemen. De kinderen nemen het boek mee naar de kindernevendienst waar zij er nog verder over zullen doorpraten. Bij ons, in de kerkzaal, zal het verhaal terugkomen in de overdenking.
Jannie van den Berg

Kwaliteiten nieuwe predikant

Tijdens de gemeentevergadering na Dankdag en de zondag erna hebben wij op een lijst met 34 punten kunnen aangeven (met per persoon 5 groene stickertjes), wat wij een belangrijke kwaliteit vinden voor een nieuw te beroepen predikant. Als – naar wij hopen – binnen afzienbare tijd een beroepingscommissie kan worden samengesteld, hebben de leden van die commissie hierbij een handreiking van een groot deel van onze gemeente bij hun keuzes en gesprekken. Wij zijn alle deelnemers daarom erkentelijk voor hun bijdrage. Hieronder om nog eens rustig thuis te lezen de 10 meest genoemde kwaliteiten. Voor mij is het belangrijk dat onze nieuwe predikant…….
1) de gemeente wil voorgaan in zoeken naar de betekenis van het evangelie voor vandaag en morgen.
2) oog heeft voor jongeren en kinderen in de kerkdienst en hen erbij weet te betrekken.
3 en 4) kan zorgen voor vernieuwing en een brug kan slaan naar geloven in deze tijd / verbindend kan optreden tussen verschillende groepen en hun opvattingen voor jong en oud.
5) aandacht heeft voor wie aan de rand van de kerk is geraakt.
6) jongeren in de gemeente kan helpen om een weg te vinden met geloof.
7) inspirerend voorgaat.
8) de Bijbel op een eigentijdse manier kan uitleggen.
9) al veel ervaring heeft.
10) de taal verstaat en spreekt van de verschillende geloofsbelevingen binnen onze gemeente.
Er waren in totaal ca. 83 deelnemers. Ook de onderdelen voor de pauze van de gemeentevergadering over enkele belangrijke vragen m.b.t. onze kerk hebben wij samengevat en zullen mogelijk kunnen gaan bijdragen aan gesprekken, die gaan over de koers van onze kerk in de nabije toekomst.
Scriba Arend Niebeek

Bloemschikkingen

Na vele jaren, met enthousiasme en plezier, de liturgisch symbolische bloemschikkingen te hebben verzorgd, heb ik besloten om hiermee te stoppen. Ik ben heel blij dat Hilda Neet dit van mij over wil nemen. Het is fijn dat deze zinvolle en mooie aanvulling van de eredienst zo kan blijven bestaan. Heel veel dank voor alle fijne en waarderende reacties die er telkens zijn geweest.
Hartelijke groeten, Gerrie Visser
We zijn heel dankbaar dat Gerrie ons zoveel jaren heeft verblijd met haar liturgische creaties. Het was heel prettig om met je samen te werken en te kunnen overleggen. Hartelijk bedankt hiervoor. Op een later moment dit jaar zullen we onze dank bloemrijk uiten. Daarnaast wensen wij Hilda veel vreugde en inspiratie bij het maken van de schikkingen waar wij allemaal van mogen genieten.
Namens het Bloemenfonds, Janet de Zeeuw

De Rommelschuur

Wie o wie…heeft er tijd en zin om op onze kerstmarkt van 8 december te komen helpen om koffie te schenken? We zoeken nog iemand vanaf 8.00 uur en iemand vanaf 10.30 uur. Op vrijdag 7 december, vanaf 9.00 uur worden er kerststukjes gemaakt. Zeg niet te snel dat het niks voor u is…met elkaar gaat het zeker lukken! Het is gezellig en voor de koffie met iets lekkers wordt gezorgd! Geeft u zich op bij Ineke Broekhoff
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten