Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-28

Uit de pastorie

Tja, ‘uit de pastorie’ heeft nu een dubbele betekenis. Het betekent zoals altijd: berichten vanuit de pastorie, maar inmiddels ook: we gaan de pastorie uit, we gaan deze woning aan de Dorpsstraat 46 verlaten. Deze tijd staat daarom in het teken van afronden, afscheid nemen, de laatste bezoeken brengen, de laatste kerkdiensten voorbereiden etc. Tegelijk zijn wij als predikantenechtpaar en gezin ook bezig met de voorbereidingen op een nieuwe start in Appingedam: de verhuizing, het werk, de scholen etc. We vervelen ons geen moment. Ook voor jullie als gemeente brengt mijn vertrek als predikant het nodige werk met zich mee. Op de vorige gemeentebrief is daar al het een en ander over geschreven.
Ondanks alle drukte (of zal ik zeggen: juist in de drukte) gaan we op vakantie. Mijn vakantie is van 22 juli t/m 12 augustus. Jannie van den Berg is vanaf 22 juli weer beschikbaar, dus in pastorale zorg is voorzien.
In de week van 20 augustus hopen we te verhuizen, en dan zien we elkaar op zondag 26 augustus bij mijn afscheidsdienst en de afscheidsmiddag. Wij hebben een drukke zomer voor de boeg. Ik realiseer me dat er ook mensen zijn voor wie de zomer juist stil is, heel stil. Omdat kinderen, kleinkinderen, de buren op vakantie zijn. Laten we oog en aandacht houden voor elkaar. En laten we elkaar Gods zegen toewensen:
Mag de weg voor jou een begaanbaar pad zijn,
mag de wind jou steeds in de rug waaien,
mag de zon met haar warmte jou in het gezicht schijnen,
mag het zacht regenen op je velden,
en moge God jou, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,
bewaren in de palm van zijn hand. Amen.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bereikbaarheid van pastorale zorg in crisissituaties

In de komende periode zijn ook veel leden van de kerkenraad op vakantie. Zeker in crisissituaties willen wij voorkomen dat gemeenteleden tevergeefs aan het bellen zijn voor belangrijke vragen en of informatie. Lukt het niet om contact te krijgen, dan kunt u in ieder geval mij bellen en vragen wie wel bereikbaar is voor pastorale begeleiding.
Scriba Arend Niebeek

Activiteiten seizoen 2018-2019

Evenals voorgaande jaren willen we dit jaar een lijst van activiteiten in het jaarboekje opnemen. Ik verzoek u daarom de data van de bijeenkomsten enz. van uw commissie, werkgroep, kring enz. aan mij te willen doorgeven.
Met vriendelijke groet, Hans van Snippenberg

De Boekenkar bij Ad de Jong Dagwinkel

In de zomervakantie kunt u bij de Dagwinkel van Ad en Tineke onze boekenkar weer aantreffen. Dus niet alleen als wij open zijn bij de Boekenschuur, maar in de komende vakantieweken kunt u 6 dagen in de week terecht voor onbeperkt leesplezier. De opbrengst zal opnieuw weer besteed worden aan artikelen voor de Voedselbank.
Namens de Rommelmarkt, Arend Niebeek

Snoepjes inpakken

Helaas…….. het doek is gevallen. Wegens een gebrek aan vrijwilligers moest het decoreren, lijmen en inpakken van snoepjes stoppen. 18 Jaar lang hebben vele vrijwilligers zich enthousiast ingezet om zoveel mogelijk geld voor de kerk te verdienen. Eigenlijk was dat na korte tijd niet meer het enige doel, de gezelligheid, de contacten, het bijpraten werd al snel een heel belangrijke bijkomstigheid. Dit sociale gebeuren zal zeer zeker gemist gaan worden. In 2001 begonnen en dit jaar gestopt, in die 18 jaren werd het fantastische bedrag van € 118.990 bij elkaar gesprokkeld. Mede door de bijdrage van het ‘snoepjes inpakken’ kon De Lichtkring op 20 juni 2009 geopend worden. Het CvK bedankt de vele vrijwilligers die zich in al die jaren zo hebben ingespannen (inpakkers, coördinators, chauffeurs). We noemen liever geen namen want het risico dat iemand niet genoemd zou worden is te groot. Nogmaals allen heel hartelijke bedankt voor uw jarenlange trouwe inzet.
Het CvK

De Klepper

Schoonrewoerd is in het rijke bezit van een prachtige dorpskrant: De Klepper. Een paar nummers geleden heb ik daarin een stukje geschreven over het reilen en zeilen in onze kerk. Door tijdgebrek is daar toen geen vervolg op gekomen. Maar je hoeft uiteraard geen dominee te zijn om in de Klepper te kunnen schrijven. Er is het idee geopperd om gemeenteleden iets te laten vertellen over hun geloof, of over een favoriet lied, of wat je beweegt om op zondag naar de kerk te gaan. Dat persoonlijke verhaal spreekt vaak meer aan dan een opsomming van activiteiten. Jannie Brouwer-Dank gaat hiermee aan de slag. Heb je/heeft u nog mee ideeën, of wilt u/wil je hieraan meedoen? Meld het bij haar, dan komt het zeker goed!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Alle nieuwsberichten