Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-26

Heilig Avondmaal

Volgende week vieren we weer het Heilig Avondmaal. Als voorbereiding op de viering geef ik graag het gedicht ‘Uw tafel, Heer’ mee van Geert Boogaard:

Uw tafel, Heer,
waaraan het mij zo goed is,
daar zit Gij niet als
rechter, maar als vriend.
Gij zegt dat dit
Uw lichaam, dit Uw bloed is
en reikt mij brood en wijn,
als een die dient.

Een gezegende viering gewenst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

H.A. collecte 8 juli 2018

Deze collecte is bestemd voor de voedselbank Leerdam. De doelstelling van de voedselbank is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Ons werkterrein van de voedselbank in Leerdam is Leerdam en omliggende plaatsen.
Van harte bij u aanbevolen, de Diaconie

Vakantie

De komende drie weken, van 2 tot en met 22 juli, heb ik vakantie. Doet zich in deze periode iets voor waarbij pastorale zorg dringend nodig is, neem dan contact op met iemand van het wijkteam. Hij of zij kan dan zo nodig de waarnemende predikant inschakelen. Ik wens u allen, of u nu thuis blijft of op pad gaat, een goede zomerperiode toe.
Jannie van den Berg

Alle nieuwsberichten