Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-12

40-dagentijd collecte

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
Ook leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan met conflicten en wordt de positie van vrouwen in de kerk versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 28 maart. In verband met de bezinningsavonden in de Stille Week begint de gebedssamenkomst na afloop van de dienst in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Uitnodiging Stille Week

De Stille Week begint op donderdag 29 maart om 19.30 uur. Tijdens drie aansluitende avonden willen we met elkaar stil staan bij het lijden van Jezus. Witte Donderdag gaan we aan tafel met elkaar, zoals Jezus deed met zijn leerlingen. We eten samen, we delen met elkaar, we zorgen voor elkaar. We vieren het avondmaal, maar we voelen de spanning als Jezus zegt: “Jullie zullen mij vannacht allemaal afvallen…”
Goede Vrijdag, 30 maart om 19.30 uur komen we weer samen. We staan stil en vallen stil bij de gebeurtenissen die, hoewel voorspeld, toch zo schokkend zijn. Jezus wordt gevangen genomen en staat er alleen voor. Zijn vrienden laten hem in de steek, zelfs Zijn Vader lijkt ver weg…. We komen dichtbij het kruis.
Stille Zaterdag, 19 april om 21.30 uur zoeken we elkaar weer op. Bedroefd en bedrukt: we hebben een vriend en Redder verloren, Jezus is gestorven. Het einde van het verhaal? Zeker niet! Deze avond klinkt het meest onwaarschijnlijke slot, dat tegelijk een nieuw begin is: Dit is de nacht waarin God ons een begaanbare weg uit de duisternis wijst! Drie avonden elkaar ontmoeten rond Gods Woord: we nodigen u van harte uit erbij te zijn.
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

THE PASSION 29 maart Witte Donderdag

Echte mensen, echte gevoelens, echte gebeurtenissen.
Dit jaar beleven we alweer voor de achtste keer ‘The Passion’, het evenement waarin we worden meegenomen naar de laatste uren van het leven van Jezus. Hoewel het verhaal over Jezus’ lijden en sterven eeuwenoud is, is het zeker niet gedateerd. De vragen waarmee de mensen die om Jezus heen staan worstelen, komen overeen met de vragen die wij ons vandaag de dag stellen. Waarom moeten onschuldige mensen lijden? Waarom moet een moeder haar kind zien sterven? Waarom verraadde ik mijn beste vriend, terwijl ik echt van hem houd? Waarom …?
Op Witte donderdag willen we graag samen ‘The Passion’ kijken en beleven. Na de kerkdienst, vanaf ongeveer 20.30 uur, bent u van harte uitgenodigd in De Lichtkring waar ‘The Passion’ vertoond zal worden op groot scherm en na afloop krijgt u nog een leuk boekje mee wat beschikbaar is gesteld door Ark-Mission.

Belijdenis doen?

Iemand uit onze gemeente heeft zich bij mij gemeld met de vraag of zij belijdenis mag doen. Alleen de vraag al stemt me blij en dankbaar! We zullen een aantal gesprekken hebben: Wat is belijdenis doen? Waarom doe je dat? Waar zeg je ‘ja’ tegen? Wat betekent je geloof voor jou? Zomaar wat onderwerpen die aan de orde komen. Nu is mijn vraag: Zijn er meer gemeenteleden die a) op deze manier (weer) eens willen stilstaan bij de basis van hun geloof, of b) overwegen of ze belijdenis willen doen? Dus: meedoen aan de gesprekken betekent niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Het betekent (vast) wel een verdieping van je geloof, samen met anderen die meedoen. Wil je meer weten? Vraag het me gerust. Wil je meedoen? Laat het me weten!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Senioren

Donderdag 29 maart hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Dit keer is onze blik gericht op onze eigen omgeving. Het is een omgeving met een rijke historie waar veel over te vertellen valt. Er zijn dan ook van die typische ‘streekverhalen’, die ons een blik geven in de tijden van toen. Deze seniorenmiddag kunnen we luisteren naar streekverhalenverteller dhr. De Kock uit Herwijnen. Het zal ongetwijfeld een boeiende middag worden met mooie, leuke, interessante en misschien wel sterke verhalen.
U bent allen weer van harte welkom in De Lichtkring. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. En zoals u weet, neem gerust een ander mee die ook geïnteresseerd is of graag anderen ontmoet.

De Rommelschuur

Op zaterdag 31 maart is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. De meeste winterkleding is opgeruimd en er hangt nu weer volop voorjaars- en zomerkleding.
Commissie De Rommelschuur

Rabobank Clubkas Campagne

Koor ZOUT doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne !
In 2018 mogen uitsluitend leden van de RABOBANK 65.000 euro verdelen onder verenigingen en stichtingen, welke actief zijn in het werkgebied van de Vijfheerenlanden en klant zijn van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het koor ZOUT heeft zich ook aangemeld en doet een beroep op gemeenteleden om op ons koor te stemmen. Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een stemkaart met unieke stemcode waarmee ze kunnen stemmen. Van 27 maart tot en met 10 april 2018 kan er via een stemsite uw stem op de vereniging en/of stichting worden uitgebracht die u een warm hart toedraagt. Ieder lid mag maximaal één stem op dezelfde vereniging uitbrengen. Als u bankiert bij de Rabobank en u bent lid, wilt u dan aan ons denken? Met uw hulp ontvingen we verleden jaar € 235,14 Het zou prachtig zijn voor ons koor, als we in 2018 dit bedrag zouden overstijgen. Helpt u ons mee?
Bert Bos, Secretaris koor ‘ZOUT’

Bonte avond

Beste gemeenteleden.
Om het seizoen feestelijk af te sluiten nodigen wij jullie allemaal uit voor een bonte avond op zaterdagavond 16 juni vanaf 19.00u in De Lichtkring.
Het thema is: de Gereformeerde Kerk’s got talent! We willen deze avond vullen met jullie talenten. Dus jij/u kunt denken aan muziek maken, zingen, dansen, toneel, cabaret, goochelen, playbacken…. alles mag. Sowieso zijn er heel veel commissies binnen de kerk die wellicht als commissie iets leuks kunnen opvoeren. Dus je/u mag als individu iets doen, maar ook zeker als groep. Het idee is om met elkaar een ontspannen avond te hebben onder het genot van een hapje en een drankje. Het enige wat moet is: opgeven!! Zodat wij weten wie er wat gaat doen en hoe lang een optreden zal duren. We hopen op veel aanmeldingen!
Namens Gerlinde, Jannie, Christel en Marjolijn

Alle nieuwsberichten