Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-37

Collecte bij het HA

De Collecte is bestemd voor Stichting Vrienden van Lingesteyn die plannen wil verwezenlijken voor de bewoners van verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam die niet gefinancierd worden door Rivas, zorgverzekeraars of de overheid.
Één van de wensen op dit moment is het inzetten van een hond/honden van Stichting Contacthond. Deze stichting zet honden in als uniek hulpmiddel bij therapie. De therapiehonden helpen ouderen met dementie.
De Diaconie

Avondmaal in de avonddienst

Ook vanavond vieren we het Avondmaal. De vorige keer nodigde ik alle aanwezigen meteen aan tafel, en hebben we de hele dienst rond de tafel gevierd. Vanavond is dat weer de bedoeling. Daarbij twee opmerkingen. Allereerst is er geen enkel bezwaar om twee keer op een zondag brood en wijn te ontvangen. We zijn het niet zo gewend, maar God deelt zijn genade gul uit, laat dat u gerust twee keer op een zondag smaken! Ten tweede: voor de predikant, vanavond is dat ds. Ridder, maar ook voor de kerkgangers, is het niet prettig om de hele dienst ‘naast’ de predikant aan tafel te zitten, omdat oogcontact dan nauwelijks mogelijk is. Daarom is de vraag: ga op de bank, dus tegenover de predikant zitten, en begin de stoelen vanaf de zijkanten op te vullen. Ik hoop dat zo, met wat praktische aanwijzingen, de viering ons nog meer tot zegen zal zijn.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Kerkproeverij

En? Hebt u, heb jij al iemand uitgenodigd om 17 september mee te gaan naar de kerk? Hoe was de reactie? Viel die mee, of juist tegen? Ik wijs nogmaals op de uitnodiging die vorige week is meegestuurd. Dat helpt, dat je iets op papier hebt om duidelijk te maken waarvoor je je buurman, vriendin, neef etc. uitnodigt. We hopen dat velen, omdat zij persoonlijk gevraagd zijn, zondag de weg naar de kerk weten te vinden! Ik probeer de inhoud van de kerkdienst zo begrijpelijk mogelijk te maken voor degenen voor wie de kerkdienst geen wekelijkse kost is. Laten we iedereen, bekend of onbekend, van harte welkom heten en er ons best voor doen dat iedereen zich zondag thuis voelt in de kerk.
Na afloop van de dienst mag je aan degene die je mee hebt genomen om van de kerk te ‘proeven’ een Nieuwe Testament in gewone taal meegeven. Deze staan dan klaar in De Lichtkring en ze kosten niets. Zo kunnen we die waardevolle schat, Gods Woord, ook letterlijk uitdelen, meegeven naar huis.
Namens de voorbereidingsgroep, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Jaarboekjes

In de hal van De Lichtkring liggen weer de nieuwe Jaarboekjes 2017-2018. Allen, die hieraan weer hebben meegewerkt, hartelijk dank. Neemt u s.v.p. na de dienst uw eigen exemplaar mee en ook, als dat mogelijk is, zoveel mogelijk boekjes voor gemeenteleden uit uw omgeving die vandaag niet in de kerk zijn.

Bij het nieuwe jaarboekje

Het is er dus weer, het nieuwe jaarboekje! Alles is weer helemaal bijgewerkt: commissies, activiteiten, namen en adressen. Soms verschijnen er ook nieuwe onderwerpen. Ik wijs graag op de rubriek Pastorale zaken. Hierin staan o.a. de ziekenzalving en de thuisviering van het Avondmaal beschreven. We weten het misschien wel, maar het is goed om even bij deze, en andere pastorale onderwerpen, stil te staan.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

STARTZONDAG-JEUGD

Op deze startzondag is er voor de jeugd veel te doen!!! Het begint al met de dienst en kindernevendienst . En daarna zijn er veel activiteiten in het jeugdhonk en daarbuiten.
Wat dacht je van een virtuele speurtocht. Het wordt bijzonder. Als je met deze speurtocht mee wilt doen, is het handig om vast de volgende app te downloaden

Alle nieuwsberichten