Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-27

Heilig Avondmaal

Zondag 9 juli mogen we weer samen brood en wijn delen, omdat we allemaal uitgenodigd worden aan tafel, de Tafel van de Heer. Dus niet alleen de beste gelovigen (alsof die zouden bestaan), of degenen die weinig fouten maken. Nee! Iedereen is welkom om te proeven van het Koninkrijk dat komt, waar geen frustratie, onrecht en pijn meer zal zijn. Aan tafel delen we die hoop, en worden we ons opnieuw bewust van onze opdracht om nu al iets van dat Koninkrijk werkelijkheid te laten worden.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

H.A. collecte 9 juli: De Regenbooggroep Amsterdam

De Regenbooggroep in Amsterdam zet zich al meer dan veertig jaar in voor mensen die het zelfstandig niet redden. Jaarlijks vangen zij zo’n 5700 mensen op in acht inloophuizen verspreid door de stad. Veel van hen behoren tot de niet-rechthebbenden, mensen die geen recht hebben op sociale voorzieningen en daarom niemand om hulp kunnen vragen. Dak- en thuislozen in Amsterdam vinden er een gezonde maaltijd, een warme douche, schone kleding en maatschappelijk werkers. De bezoekers helpen zelf mee om de inloophuizen draaiende te houden. Dit geeft hen zingeving, een verantwoordelijkheid en stimuleert hen om meer te ondernemen. Voor de verslaafde daklozen hebben drie inloophuizen een veilige en hygiënische gebruikersruimte.
Met uw hulp kunnen zij de 600 dak- en thuislozen die dagelijks ons bezoeken adequate hulp bieden en proberen uiteindelijk een stad te creëren waarin plek is voor iedereen.
De Diaconie

Hoe was je speeddate in de kerk?

Deze vraag klinkt vast wat ongewoon: Hoe was je speeddate in de kerk? Maar sinds de speeddate-dienst van afgelopen zondag kunnen ca. 30 mensen, van uiteenlopende leeftijden, deze vraag beantwoorden. En hun reacties zijn positief en enthousiast! Het is goed om je geloof te delen met mensen met wie je anders niet zo gauw in gesprek raakt. Deze bijzondere avond is ook buiten onze kerk niet onopgemerkt gebleven. JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, vond het een verrassend initiatief en heeft ons om een verslag en foto’s gevraagd. Daar hebben we natuurlijk voor gezorgd. Het is te vinden op de site van JOP, https://jop.nl/actueel/verhalen/speeddaten-in-de-kerk. Ook hebben ze het verslag op hun facebookpagina gezet: https://www.facebook.com/joppkn/. Heel veel mensen, bekenden en onbekenden, hebben het al gelezen. Een aantal hebben er ook op gereageerd. Leuk om te merken dat niet alleen wijzelf, maar ook anderen geïnspireerd raken door dit idee, door deze vorm van kerkzijn. Het is voor herhaling vatbaar, dus voor wie het gemist heeft afgelopen zondag: er komt t.z.t een nieuwe mogelijkheid om op deze manier te delen wat je bezighoudt in je geloof en leven.

Kindernevendienst vakantieperiode

De komende zomervakantie is er geen kindernevendienst op zondagochtend. De eerstvolgende keer zal op 27 augustus zijn. In de tussenliggende weken zijn de (jongste) kinderen van harte welkom in de oppasruimte. Het is mogelijk om zowel gelijk bij aanvang van de dienst al naar de oppas te gaan of pas na het gebed voor de bijbel lezingen. We hopen dat dit voor iedereen een prettige oplossing is. Verder willen wij u allen een prettige en gezegende zomer toewensen.
Met vriendelijke groet, Daniela, Hendrik, Ilona, Jannie en Liesbeth

Actie Honger in Afrika/ giro 555

Vanuit de Veiling van Beloften is een extra (laatste) actie ontstaan om geld in te zamelen voor de actie ‘Honger in Afrika’. Het initiatief komt voort uit de aanbieding van Laurens van den Berg. Op 19 augustus, de laatste zaterdag van de schoolvakantie, willen we bij de kerk een autowasdag organiseren. Diverse jeugdige gemeenteleden hebben aangegeven hierbij graag te willen helpen. Dus…… kan uw auto na de vakantie wel een wasbeurt gebruiken, schrijf u dan in (zie de lijsten in de gang op de tafel). Terwijl uw auto wordt gewassen kunt u in de Lichtkring gezellig een kopje koffie drinken en vakantieverhalen met elkaar delen. Wij rekenen op een hoop vieze auto’s!!

Alle nieuwsberichten