Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-23

Bevestiging ambtsdragers

Binnenkort is er weer de jaarlijkse wisseling van ambtsdragers, waarbij we afscheid nemen van enkelen en anderen hun plaats innemen. De kerkenraad is dan ook verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden enkele vacatures in te vullen. In de vacature van diaken neemt Floor van Helten, Santcamp 11, Zijderveld, de plaats van René Buijserd in. Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zal Freek de Jong, Masada 23, Schoonrewoerd, de plaats in gaan nemen van Arie Brouwer.
De tweede vacature binnen het college van Kerkrentmeesters was moeilijker te vervullen, maar gelukkig heeft Marian van de Water zich bereid verklaard, nog een jaar langer te blijven. Dat heeft als bijkomend voordeel, dat we niet meer gelijktijdig een voorzitter en een secretaris moeten vervangen, maar dat in die wisseling nu een welkome spreiding zit. Naast dit positieve nieuws moeten we helaas ook constateren dat we nog geen opvolgers hebben gevonden voor de wijkouderlingen in wijk B, de wijk van Jan en Bep van Zanten en wijk C, de wijk van Goos Bronkhorst. Wel is Aartje de Bruin bereid gevonden in één van deze twee wijken extra pastoraal medewerker te worden. Voor wat betreft de andere wijk hopen we u binnenkort meer te kunnen berichten. In de morgendienst van 18 juni zal de bevestiging van Aartje de Bruin, Floor van Helten en Freek de Jong zo mogelijk plaatsvinden door onze dominee Gerlinde van den Berg-de Haan en zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers.
De kerkenraad

Schoonmaak

De schoonmaak staat gepland op dinsdag 6 juni, dus hopen we weer op veel vrijwilligers die met goede zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op mankracht voor de buitenboel, vergeet niet een emmer, spons, zeem enz. mee te nemen, we starten om 8.30 uur en om 10.00 uur drinken we koffie met iets lekkers. Tot 6 juni!
Nel den Hartog

Vakantiebijbelgids

Hij is er weer, de geheel vernieuwde Vakantiebijbelgids, met het thema ‘Op adem komen’. De vakantiebijbelgids, met het boek Psalmen als leidraad, biedt drie weken aan overdenkingen, vakantietips en meer! Het boek Psalmen leert ons op adem te komen, te verlangen naar God, te vertrouwen op God maar bovenal te genieten van de mooie dingen die Hij ons gegeven heeft. De Vakantiebijbelgids kun je zowel op vakantie als thuis in je luie stoel lezen! Hij ligt voor u klaar op de tafel in de Lichtkring.

De Rommelschuur

Op zaterdag 10 juni is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur. Vorige week hadden we een gezellige jaarmarkt met veel drukte en een mooie opbrengst. We bedanken de mensen die ons deze morgen hebben geholpen en natuurlijk ook alle taart/cake bakkers. Iedereen weer tot ziens en ook nu staat de koffie voor u klaar!
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten