Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-22

Taizéviering

U bent van harte welkom in de Taizé viering op 28 mei om 18.30 uur. Het thema van de dienst is: Deel je reis, samen op Gods weg. Het is de zondag na Hemelvaart. De Heer steeg op naar de hemel. Jezus ging Gods weg en roept ons op Hem te volgen. Gods weg is niet altijd een makkelijke weg. Het doel van onze reis door het leven lijkt ook niet altijd zo duidelijk. Daarom is het goed om samen op reis te gaan, zo kunnen we elkaar ondersteunen. Jezus geeft ons ook een gids mee op reis: de Heilige Geest. Veel liederen uit het repertoire van Taizé gaan over de Geest van God. In de liederen loven we Gods aanwezigheid, roepen we om Zijn Geest en bidden we om Zijn inspiratie. Kenmerkend in een Taizé viering zijn momenten van stilte om tijd te nemen voor het neerdalen van Gods Geest. Juist in de stilte krijgt de Geest de ruimte om ons te raken. In deze Taizé viering treedt het koor Zout op. Dat geeft deze viering een extra dimensie.
Kom en reis met ons mee. U heeft een liedboek nodig!!!
Namens de liturgiecie. Jolanda Lemcke

Pinksteren

Zondag 4 juni vieren we Pinksteren: de komst van de Heilige Geest. Dat is: God ín ons, in ons binnenste. Dat is reden genoeg om samen vrolijke, opgewekte liederen te zingen. De liederen komen uit de breedte van de kerk, veelkleurig zoals het Pinksterfeest veelkleurig is. Ik hoop op een mooie, inspirerende kerkdienst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Agenda kerkenraads-vergadering 1 juni:

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergadering 11 mei /Ingekomen stukken / Rapportages / Kerk 2025

Alle nieuwsberichten