Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-16

Bij de Paasdienst

Op deze Paasmorgen ronden we het paasproject van de kindernevendienst af met een bijzondere dienst. De kinderen en veel gemeenteleden hebben de 40-dagentijd benut om naar Pasen toe te leven en te oefenen op liederen, een prachtig verhaal met bijbehorende illustraties, kleding en een passend decor. Afgelopen weken hebben we veel kleur mogen zien in de kerk en deze ochtend wordt het feest van de Opstanding gevierd. Het zou enorm leuk zijn als iedereen zo KLEURRIJK mogelijk naar de kerk wil komen om het gevoel van feest te versterken. Graag willen we ook iedereen bedanken die zich met zoveel passie heeft ingezet voor het project en de komende viering op Paasmorgen: BEDANKT !!
De leiding van de kindernevendienst.

Bij de diensten van deze week

Witte Donderdag: Jezus hield een maaltijd met zijn leerlingen en kondigde zijn lijden aan. Ook wij worden genodigd met Hem en met elkaar de maaltijd te gebruiken.
Goede Vrijdag: het lijden, het verraad, het duister. Er lijkt geen lichtpuntje meer mogelijk en toch…..
Stille Zaterdag: juist in deze Paasnacht belijden we ons geloof en gedenken we onze doop, teken van onze eigen reis door de dood heen naar het leven. Alle reden om God te prijzen.
De liturgiecommissie heeft de drie diensten (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag), die samen een geheel vormen, voorbereid. Op paasmorgen zal onze eigen Ds. Gerlinde v/d Berg- de Haan voorgaan.
Pasen: het krachtigste en meest onbegrijpelijke verhaal van Gods liefde voor mensen. Wees welkom en ga mee op de weg van Jezus in lijden, sterven en opstaan.
De liturgiecommissie

Toelichting kerkenraadsbesluit

Vorige week stond op de gemeentebrief het bericht dat de kerkenraad heeft besloten, dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw in onze gemeente kunnen worden gezegend. Aan dit besluit is een lange weg vooraf gegaan. Gemeenteleden hebben zich uitgesproken: tijdens (wijk)avonden in 2012, bij de preekbespreking en gemeenteavond over dit onderwerp, per brief en in onderlinge (pastorale) gesprekken. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 6 april hebben we opnieuw onze gedachten geformuleerd, mede naar aanleiding van de reacties uit de gemeente. De inzichten zijn heel verschillend. Daar konden we bij dit onderwerp niet omheen. Ook in de kerkenraad kwamen die verschillen duidelijk naar voren. Toch konden we, met grote meerderheid, dit besluit nemen. Het woord van God, zoals dat tot ons komt in de Bijbel, vereist vertaling naar vandaag. Iedere gelovige maakt daarin, bewust of onbewust, keuzes. De keuze die aan het besluit ten grondslag ligt is, naast de ontwikkelingen in kerk, geloof en leven, bovenal geïnspireerd op wat Jezus in zijn daden liet zien: liefde en trouw vormen de basis van Gods koninkrijk. Op zo’n moment is het moeilijk dat de verschillende visies op de Bijbel, het boek dat voor iedere christen zo belangrijk, kostbaar en onmisbaar is, zo ver uit elkaar liggen. Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat we elkaar blijven waarderen en vasthouden. Laten we in gesprek blijven met elkaar over wat essentieel is voor ons geloof en onze gemeente. Dan kunnen we, mét alle verschillen, samen verder trekken, gesterkt door God, bemoedigd door zijn Zoon, geïnspireerd door de Heilige Geest. Tenslotte nodigen we u/jou van harte uit om met vragen of opmerkingen over dit besluit, leden van de kerkenraad of de predikant aan te spreken.
Namens de kerkenraad, ds. Gerlinde van den Berg, preses Ad Verhoeff, scriba Arend Niebeek

Seniorenmiddag

Donderdag 20 april a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Onze gast is ditmaal Hans Lemcke. We hebben al een aantal keer kunnen genieten van de prachtige fotoseries die Hans ons heeft laten zien. Hans en Jolanda hebben een aantal reizen naar Ierland gemaakt. Ierland is rijk aan prachtige natuur en daarvan zullen we vanmiddag mooie beelden zien. Maar niet alleen de natuur, ook de geschiedenis van Ierland is voor ons bijzonder. Ierland heeft een historische band met Europa en in het bijzonder met Nederland. Over die geschiedenis zal Hans een boekje open doen en ons ook het een en ander vertellen. Het belooft weer een interessante middag te worden. De middag is in de Lichtkring, begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. U bent weer van harte welkom.
Heeft u vervoer nodig neem dan even contact op met Arie de Ruijter.
Ook al vast wat informatie over ons uitstapje op woensdag 17 mei a.s. Dit is alweer de laatste seniorenmiddag van dit seizoen. We schreven al dat bij uitzondering voor de woensdag is gekozen, omdat de gehele periode geen mogelijkheden waren op onze vaste donderdag. We gaan op genoemde datum naar het Streekmuseum ‘Baron van Brakell’. Dit museum is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. Het museum heeft als doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe. Dit gebeurt aan de hand van een drietal thema’s: Streekgeschiedenis, Wonen en werken in de Betuwe en Boerenwagens uit het rivierengebied. We vertrekken om ongeveer 13.15 uur en we sluiten de dag af met een gezamenlijke warme maaltijd. De kosten voor deelname zijn ? Als u wilt deelnemen kunt u zich opgeven op de deelnemerslijst. Deze lijst ligt in de hal van de Lichtkring.
De commissie

Alle nieuwsberichten