Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-14

“De weg die Jezus ging”

Dat is het thema van de Stille Week 2017.Tijdens de diensten op Witte Donderdag (13 april), Goede Vrijdag (14 april) en Stille Zaterdag (15 april) proberen we met elkaar die weg van Jezus te volgen, te doorleven. We gaan met Jezus mee en proeven de angst in de donkere nacht van zijn verraad. We zijn getuige van zijn eenzaamheid bij zijn veroordeling. En we horen hem lijden bij zijn kruisiging. Jezus gaat die zware weg van beproeving en dood. Hij deed dat voor ons. Om ons te redden. Om ons voor te gaan naar de Vader. Ga mee op weg en beleef met ons De Stille Week.
De liturgiecommissie

Club-high-tea

In de laatste week voor het afsluitende clubkamp had de jongste club onder leiding van José en Ina nog een bijzondere avond: Een high-tea met bijzondere gasten: dames uit de gemeente die lang geleden waarschijnlijk ook op de club van de kerk hadden gezeten, maar zeker niet zo’n heerlijke invulling van de avond hadden. Er werden heel lekkere hapjes gemaakt en die werden later op de avond ook gezellig door jong en oud geconsumeerd. Ook de leden van de diaconie, die vergaderden in een andere ruimte, kwamen even meeproeven. Volgens alle deelnemers was deze avond zeker voor herhaling vatbaar. De leiding bedankt nogmaals de dames, die spontaan wilden meewerken aan deze clubavond.

Feest in De Rommelschuur

Op zaterdag 8 april is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur. Deze maand bestaat De Rommelschuur 15 jaar!! Dat willen we met u vieren. Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst een lotnummer. We verloten elk half uur iets lekkers. Ook bij de koffie wordt u getrakteerd! In de kledinghoek zijn de winterspullen opgeruimd en het hangt nu vol met voorjaars- en zomerkleding. U komt toch zeker ook even bij ons binnenlopen?
Tot ziens! Commissie De Rommelschuur

Collecte 40-dagentijd

Deze week: Een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika in Zuid-Afrika
Volgende week 9 april: Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?

Bloemschikken

In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn er diverse activiteiten, die een verbinding hebben met Pasen. Al vele jaren is er ook een bloemschikavond, die “Nieuw Leven” op een bijzondere manier vorm geeft. Dit jaar is deze avond op dinsdag 11 april a.s. Onder leiding van Hilda Middelkoop belooft het weer een inspirerende avond te worden. Deze avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee voor u klaar. Hilda heeft alle benodigde materialen ook meegebracht en klaargelegd. De kosten voor deze avond zijn €15,00. In de Lichtkring ligt een intekenlijst klaar. Ook kunt u uw deelname doorgeven aan Ina de Leeuw In de Lichtkring is een voorbeeld van het bloemstuk met alle prachtige kleuren te zien. Op deze gemeentebrief kunt u het helaas alleen in zwart-wit bekijken. U bent van harte uitgenodigd en er zijn vast mensen die u kent, die het ook leuk vinden om hierbij aanwezig te zijn.
Hartelijk welkom!!

Clubkamp

Aankomend weekend gaan de jongens en de meiden van onze jeugdclubs op kamp (vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april). Dit is dan ook de afsluiting van het clubjaar.
Het thema is “Glitter en Glamour”. Op vrijdagavond om 18.30 uur is het vertrek en zondagmiddag om 16.00 uur hoopt iedereen moe maar voldaan terug te zijn. Dit jaar is kamphuis De Heidebloem (Noordhoekstraat 5, 5374 SC) in Schaijk de bestemming. Leiding en jeugd zouden het leuk vinden als u en jullie hen vrijdagavond komen uitzwaaien.

Agenda kerkenraadsvergadering 6 april

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergadering 2 maart en gemeentevergadering 8 maart / Ingekomen stukken / Rapportages / Verslag van gesprek met gemeenteleden / bespreking over besluit zegenen andere relaties / stand van zaken rond zoeken naar nieuwe ambtsdragers / beleidsplan / vakantie planning / censura morum ter voorbereiding avondmaalsviering 13 april / Rondvraag / Sluiting.

Saarmund

Beste Saarmundgangers, het duurt nu niet meer zo erg lang!! En we hebben toch nog wel het een en ander te doen voordat we in Saarmund mogen verschijnen.
Daarom willen jullie uitnodigen om op zondagavond 9 april om 19.30 uur allemaal te komen opdraven. We willen dan in De Lichtkring met elkaar de nodige afspraken maken. We hopen dan in elk geval de definitieve lijst met gastgezinnen te hebben ontvangen zodat we verzekerd zijn van een plaats waar we onze vermoeide hoofden kunnen neerleggen. Ook kunnen jullie terecht met alle vragen betreffende het weekend.
Maar voordat we die avond bij elkaar komen willen alvast een paar zaken van jullie weten. Er zijn nl. mensen die eerder dan 5 mei al vertrekken vanuit Schoonrewoerd en er zijn mensen die later dan 7 mei uit Saarmund willen vertrekken. En waarom willen we dat weten? We willen met zo weinig mogelijk auto’s rijden, dus elke auto goed volladen. Laat mij daarom, als het enigszins mogelijk is, z.s.m. weten wie er gewoon vrijdag vertrekken en zondag weer terug in Schoonrewoerd willen zijn.
Ook willen we graag weten wie kan en wil rijden en met hoeveel personen in de auto. Op de dag van vertrek, 5 mei, krijgen alle chauffeurs een routebeschrijving met de plaatsen waar we onderweg stoppen om de meegenomen koffie/thee/boterhammen/etc. te nuttigen. Tevens komt alles dan weer mooi bij elkaar voor de volgende ruk.
Nog een ander punt waar we jullie hulp bij nodig hebben is de invulling van de zgn Bunte Abend. Er zijn in de loop der jaren al heel wat creatieve activiteiten ten tonele gevoerd, maar we zoeken toch elke keer weer naar nieuwe ideeën. We weten dat het vaak niet meevalt om de Saarmunders de loef af te steken maar we willen toch wel weer onze uiterste best doen om iets origineels tevoorschijn te toveren. Overstelp ons op 9 april met jullie voorstellen!! Graag tot 9 april.
De Saarmundcommissie

Senioren

Het is nog niet zo ver, maar graag geven wij alvast de datum door van ons jaarlijkse middagje uit. We bezoeken dan het Streekmuseum ‘Baron van Brakell’. Dit jaar wijken wij af van de donderdagmiddag, omdat deze dagen in mei voor ons en het museum moeilijk te reserveren waren. Wij hebben nu gereserveerd op woensdagmiddag 17 mei a.s. Wilt u deelnemen, zet dan alvast deze datum in uw agenda. Meer informatie over het uitstapje ontvangt u op de eerstvolgende seniorenmiddag.
De commissie

Alle nieuwsberichten