Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-09

Agenda kerkenraadsvergadering 2 maart

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergaderingen 2 en 16 februari / Ingekomen stukken / Rapportages / Voorbereiding gemeente-vergadering 8 maart / Stand van zaken rond zoeken naar nieuwe ambtsdragers / Structuur kerkenraad en moderamen / Rondvraag / Sluiting.

40 dagentijd

De veertigdagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen. Dit jaar is het thema van KerkinActie: Sterk en Dapper.
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk &amp

Alle nieuwsberichten