Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-41

Voorbereidingen voor de avond-zangdienst

De voorbereidingen voor de avond-zangdienst op zondag 23 oktober zijn in volle gang. Dank voor opgegeven liederen, we hebben een mooie selectie kunnen maken. Het thema: “Deel je vreugde met een lied”, gaan we ten volle beleven. De verbindende teksten tussen de liederen zullen we grotendeels halen uit het Bijbelboek Jesaja. De profetieën van Jesaja spreken over de tijd dat God het volk Israël/ zijn mensen/ons bevrijdt en ons aanspoort om eerlijk en rechtvaardig te leven. Met als prachtig vooruitzicht: een nieuwe wereld waarin God waarmaakt wat hij belooft. Een verhaal met een hoopvolle boodschap, waard om te delen.
We zijn heel blij met de mensen die zich hebben opgegeven om het zingen mede voor te bereiden. We willen graag op zondag 9 oktober na de morgendienst en ook zondag 16 oktober na de morgendienst samen even een half uur oefenen in één van de ruimtes in De Lichtkring. En mocht u/je denken: “Ik heb me niet opgegeven, maar ik wil ook graag meedoen…”, u/je kunt gerust aansluiten. We zoeken nog wat instrumentalisten….
Jolanda Lemcke, liturgiecommissie

16 oktober Michazondag = autoloze zondag

Op 16 oktober a.s. is het voor de tiende keer Michazondag. Op die dag staan kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Het thema van dit jaar is ‘Buigen om recht te doen’, geïnspireerd op Micha 6: 8. ‘Maar de HEER heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.’
De afgelopen twee jaar hebben de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en Kerk aan de Linge op de Michazondag in oktober hun leden opgeroepen van deze zondag een autoloze rustdag te maken. Dit is één van de mogelijkheden om een praktische invulling te geven aan het thema. Dit jaar worden alle Leerdamse kerken gevraagd om deze zondag 16 oktober uit te roepen tot autoloze zondag en er een gezamenlijke actie van te maken. Namens kerkenraad en commissie Gemeenteopbouw willen wij u en jullie oproepen om aan die actie mee te doen en op die zondag lopend of per fiets naar de kerk te komen (uiteraard voor zover men echt niet afhankelijk is van de auto).
Voor meer informatie over dit thema verwijzen wij u graag naar de site www.micha-zondag.nl

Alle nieuwsberichten