Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-34

Huis ter Leede zoekt vrijwilligers!!!

Men zoekt naarstig mensen, die bewoners kunnen halen en weer terugbrengen voor de weeksluiting op vrijdagavond in de Boulevard van Huis ter Leede. De tijden zijn van 18.15 uur tot 20.30 uur. Tevens is men op zoek naar vrijwilligers die bewoners kunnen ophalen en terugbrengen bij kerkdiensten op christelijke feestdagen en een vijf keer per jaar naar de viering van het Heilig Avondmaal. Wie interesse heeft en deze dankbare taak op zich wil nemen kan Janet de Zeeuw benaderen voor vragen en aanmelding.
Arend Niebeek

Alphacursus

Vanuit de Openbaring Bijbelstudiegroep kwam het idee om voor de inwoners van Schoonrewoerd en omgeving een Alphacursus te starten. Het plan is om samen met vrijwilligers uit de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd en de Hersteld Herv. Gemeente een team te vormen. Mijn vraag is nu: wie zijn uit onze gemeente enthousiast om hieraan mee te werken, zodat we daadwerkelijk in januari 2017 van start kunnen gaan? Graag hoor ik van jullie,
Jannie Brouwer.

Startzondag 18 SEPTEMBER 2016

Langzamerhand loopt de vakantietijd op zijn eind. Tegelijkertijd vragen andere activiteiten steeds meer onze aandacht. Scholen laten door grote spandoeken weten dat zij weer gaan beginnen (of al begonnen zijn). Op de televisie en in de krant zien we de eerste wedstrijden van de voetbal- en andere competities. Op kerkelijk terrein zijn de eerste voorbereidingen voor het zgn. kerkelijk jaar ook weer van start gegaan. Voor velen binnen onze gemeente is de Startzondag ook het echte begin. Daarom hier al vast het eerste nieuws daarover: Op 18 september a.s. is de aftrap voor het nieuwe seizoen: vertrouwd en toch ook ieder jaar weer nieuw!! Het vertrouwde vindt u en vinden jullie terug in de Startdienst en de middagviering met daartussen het verrassende programma van de commissie Gemeenteopbouw. Later meer daarover. Het jaarthema is deze keer : “DEEL JE LEVEN”

De Rommelschuur

Op zaterdag 27 augustus is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Een week later, op zaterdag 3 september, komen we huis aan huis spullen ophalen voor de grote Rommelmarkt op 24 september. Dit doen we alleen in Schoonrewoerd waar er een brief is bezorgd. Als u spullen aan de weg zet is het handig om er een briefje op te doen, zodat wij weten dat het voor ons bestemd is. Komen we niet bij u langs, of heeft u ons gemist, dan kunt u uw spullen ook zelf bij de Rommelschuur brengen. We zijn deze dag de hele morgen aanwezig.
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten