Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-50

50+

Donderdag 17 december hopen we als ouderen van binnen en buiten onze kerk weer bij elkaar te komen. Ditmaal gaat onze aandacht naar het komende kerstfeest, naar het vieren van de geboorte van Jezus. We luisteren, zingen en denken na over de betekenis daarvan. Het thema ‘Er is hoop’ geeft aan dat we niet bij de pakken neer moeten gaan zitten, maar altijd blijven zoeken naar dat ene streepje licht. Het licht dat onze hoop levend houdt en onze dromen waar maakt. We hopen op een mooie en plezierige middag. U bent allen van harte welkom! Aanvang: 14.00 uur in De Lichtkring.
Wilt u vervoer, neem dan even contact op met Ad Verhoeff. Tel:0345-641361
De 50+ commissie

Cursus: Joodse wortels van het christelijk geloof

Wie van u heeft er zin om mee te gaan naar een cursus ‘Joodse wortels van het christelijk geloof’? Het is voor drie avonden in Zoetermeer en de kosten zijn € 20. In de cursus leer je om de Bijbel beter te begrijpen vanuit de Joods traditie. De cursusdata zijn:17 februari, 2 maart en 16 maart 2016. Wilt u er nog meer informatie over, neem dan even contact op met mij.
Jannie Brouwer

Gemeentebrief in de vakantie

De gemeentebrief tijdens de kerstvakantie wordt van te voren gemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 20 december t/m 1 januari 2016 uiterlijk (maar liefst eerder) vóór 17 december 22.00 uur inleveren? In verband met de jaarwisseling is woensdag 30 december om 22.00 uur de sluitingstijd om de kopij aan te leveren voor de gemeentebrief van zondag 3 januari 2016.
Groeten, Anneke Scherpenzeel-Brouwer

De betekenis van zegenen

We gaan even terug in de tijd. Tijdens de wijkavonden in februari en maart 2013 zouden we met elkaar praten over “Wat betekent Gods zegen voor ons als gelovigen”. Dit onderwerp vloeide voort uit de gesprekken over het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw. Door ziekte van onze predikant heeft de kerkenraad toen besloten dat het niet verstandig zou zijn dit onderwerp op dat moment te behandelen. Voldoende pastorale ondersteuning leek de kerkenraad hierbij namelijk onontbeerlijk. En die was met het uitvallen van onze predikant grotendeels weggevallen. Omdat de kerkenraad toen ook gezegd heeft dat uitstel geen afstel mag betekenen, is tijdens de laatste kerkenraadsvergadering opnieuw besproken of en hoe we verder kunnen met dit onderwerp. Ook nu hebben we geconstateerd dat de omstandigheden zich nog niet lenen om het gesprek over dit gevoelige onderwerp binnen de gemeente voort te zetten. Daarom hebben we besloten om de situatie over een jaar opnieuw te beoordelen. Dan bekijken we of we het onderwerp dan wel op zullen pakken.
Namens de kerkenraad, Wout Versteeg

Alle nieuwsberichten