Nieuws

Gefilterd op gemeentebrief

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2020-12

Geplaatst op:

Mededelingen van de kerkenraad Vorige week donderdag werden wij allen overvallen door de stroom van berichten over de gevolgen en de bestrijding van het Coronavirus. Wij zagen als kerkenraad voor de eerstvolgende zondag geen mogelijkheden voor een alternatief van onze samenkomsten. En daarom heeft…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-11

Geplaatst op:

Uitstel maaltijd alleengaanden Wegens de weer iets strengere aanwijzingen van onze overheid i.v.m. het coronavirus hebben we de maaltijd op vrijdag 13 maart helaas moeten afblazen. We vinden het niet verantwoord om deze maaltijd met toch best intensief persoonlijk contact te laten doorgaan. Juist…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-10

Geplaatst op:

Collecte bij het HA Veertigdagentijd Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe Kerken zetten een stap naar buiten. Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-09

Geplaatst op:

Gezellige maaltijd voor alleengaanden vrijdag 13 maart Uw diaconie organiseert deze maaltijd voor de tweede keer en nodigt alle alleen gaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Dit jaar sluiten we met onze datum aan bij NL doet. De maaltijd wordt gehouden in de Lichtkring om 18.00 uur kunt…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-08

Geplaatst op:

Zangdienst Vandaag, zondagmorgen 23 februari, gaan we weer zingen! Tineke van Ooijen gaat bij ons voor en deze ochtenddienst staat echt bol van het zingen. Van kinderliederen tot prachtige psalmen met de bovenstem groep Lux Mundi. Van populaire liederen tot ontroerende en in tekst en melodie…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-07

Geplaatst op:

Tienernevendienst De tieners gaan met Hendrik naar de tienernevendienst. Vandaag gaan we het hebben over het dagelijks leven van ons met God en van God met ons. Hoe kun je dat invullen en wat zegt de bijbel ons hierover? Oproep contactpersoon Van Rommelschuur naar De Lichtkring: De koffietafel bij…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-06

Geplaatst op:

Tienernevendienst Volgende week is er weer tienernevendienst. Schrijf het in je agenda. Neem gerust ook iemand mee. Aanpassing werkdagen Nu ik afscheid heb genomen van de Protestantse Gemeente van Arkel ga ik vanaf 1 februari weer twee hele dagen in plaats van twee halve dagen werken in…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-05

Geplaatst op:

Liederen voor de zangdienst Hoewel de Taizéviering nog maar net achter de rug is -en wat was het fijn om daar veel te zingen en te vieren samen- laat de liturgiecommissie alweer van zich horen: oorspronkelijk was de planning om in maart een zangdienst te organiseren, maar dat paste slecht in het …

Lees verder

Gemeentebrief 2020-04

Geplaatst op:

Taizéviering Taizéviering vandaag op 26 januari om 18.30 uur in De LICHTKRING. In deze viering gaan we op zoek naar de rust en vrede van God. Door meerstemmig zingen, korte gebeden en stiltes maken we ruimte voor Gods woorden, voor Zijn verhaal. Een Taizéviering is oecumenisch en meditatief. U bent al…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-03

Geplaatst op:

Uitbreiding werkzaamheden kerkelijk werker Jannie van den Berg gaat per 31 januari stoppen met haar werkzaamheden in Arkel. Wij hebben met Jannie afgesproken dat zij uitbreiding krijgt van uren. Vanaf 1 februari zal zij bij ons in Schoonrewoerd weer 16 uur (i.p.v. 8 uur) per week gaan werken in…

Lees verder