Nieuws

Gefilterd op gemeentebrief

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2020-34

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘Red uw volk , zegen het, wees hun herder en draag hen voor eeuwig’. (Psalm 28:9). De vakantie loopt op zijn eind. Niet iedereen is in de gelegenheid (geweest) om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar blijven omzien. Heeft u behoefte aan bezoek of een…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-33

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘Kom zijn poorten binnen met een loflied (…) breng hem hulde, prijs zijn naam’. (Psalm 100:4). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar blijv…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-32

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘De Heer is mijn herder, ik kom niet tekort’ (Psalm 23:1). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar blijven omzien. Heeft u behoefte aan bez…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-31

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘U kroont het jaar met uw goede gave, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed.’ (Psalm 65:2). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar bli…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-30

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem(…) maar hoog in de hemel is de machtige Heer’ (Psalm 93:3-4). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakan…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-29

Geplaatst op:

Laat je verrassen Zondag a.s. verwelkomen we weer een “onbekende“ gastpredikant: ds. Rob Visser. Hoewel onbekend? Wie het blad “Petrus” van de PKN leest ziet hem samen met ds. Paul Visser in gesprek gaan met bekende en minder bekende Nederlanders over geloof en kerk. Zijn werkervaring omvat een lange t…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-27

Geplaatst op:

UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN: wees welkom Voor zondag 5 juli zijn met name de gezinnen met kinderen persoonlijk uitgenodigd. In deze dienst gaan we weer een kindernevendienst draaien. We hopen op veel kinderen, zodat we – net voor de zomervakantie- toch nog even elkaar kunnen zien, spreken en e…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-26

Geplaatst op:

EXTRA COLLECTE Sprinkhanenplaag In Oost-Afrika is op dit ogenblik een sprinkhanenplaag gaande van ongekende omvang. Er wordt door diverse organisaties hard gewerkt om deze verwoestende plaag in te dammen. Helemaal stoppen zal ondanks het vele werk niet lukken. Het gevolg is dat in grote delen van…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-25

Geplaatst op:

Laat u verrassen Zondag ontmoeten we weer een onbekende voorganger, maar deze keer met een bekende naam: Aaldert van Soest. Inderdaad, broer/zwager van onze dorpsgenoten Jaco en Wijna van Soest. Naast zijn werk studeerde Aaldert van Soest theologie en rondde hij in 2018 een opleiding tot predikant…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-24

Geplaatst op:

Gemeentebrief Voor u ligt een heel bijzondere gemeentebrief. De gemeentebrief bestaat namelijk in juni 2020 maar liefst 25 jaar! Dat willen en kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit is een prachtige gelegenheid om elkaar op te zoeken. Juist in deze rare tijden, waarin alles anders is dan…

Lees verder