Nieuws

Gefilterd op gemeentebrief

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2019-16

Geplaatst op:

Senioren Donderdag 25 april hopen we elkaar weer te ontmoeten op de maandelijkse seniorenmiddag. Onze gast is ditmaal dhr. Arie Bassa uit Hei- en Boeicop. Dhr. Bassa is vrijwillig medewerker van de Stichting Boerderij & Erf en hij zal voor ons een presentatie houden over boerderijen in onze…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-15

Geplaatst op:

Kring "Apostolische Geloofsbelijdenis" Vanavond, zondag 14 april om 18.30 uur, behandelen we de uitspraak: ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. We gaan nadenken over de vragen: welke kerk is dat, wie behoren erbij en is Jezus gebed om eenheid v…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-14

Geplaatst op:

Collecte 40-dagentijd 14 april 2019 Jongeren doorleven het paasverhaal Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-13

Geplaatst op:

Noodhulp!!! Het schokkende nieuws over de verwoestende orkaan Idai, die in het weekend van 15-17 maart over Mozambique, Zimbabwe en Malawi trok heeft vele slachtoffers gemaakt. Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 750. Bijna een half miljoen mensen zijn dakloos geworden. De grote…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-12

Geplaatst op:

Collecte 40-dagentijd 31 maart 2019 Pionieren rond zingevingsvraagstukken Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-11

Geplaatst op:

Berichtje van de scriba Mijn vraag in de vorige gemeentebrief om toch vooral de lijst met namen van voor te dragen ambtsdragers in te vullen hebt u beantwoord. Hier kunnen we mee aan de slag; binnenkort kunnen we dus vanuit de kerkenraad op pad om opvolging te gaan zoeken voor de vertrekkende leden…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-10

Geplaatst op:

Project veertigdagentijd In het project gaan we op weg naar een nieuw begin. We gaan kijken naar allerlei dingen die je moet kunnen om een nieuw begin te maken. Elke week laten we ook een gemeentelid vertellen over de onderwerpen die in die week centraal staan. Er zijn nu al hele leuke en…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-09

Geplaatst op:

Jeugddienst Vandaag denken we na over het thema “Op de vlucht”. De jeugddienstgroep is er enkele weken mee bezig geweest. Er is nagedacht over wat dit thema voor ons te betekenen heeft. Wat kunnen we er in de Bijbel over lezen, wat zegt God hierover? Hoe is het om vluchteling te zijn? We hopen er een…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-08

Geplaatst op:

Beroepingscommissie Vanavond kreeg ik het bericht dat de te vormen beroepingscommissie compleet is. Naast 2 kerkenraadsleden zijn nog 6 gemeenteleden bereid gevonden in de beroepingscommissie plaats te nemen. Volgende week hoop ik u de namen bekend te maken en verder te informeren. Janet de Zeeuw…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-07

Geplaatst op:

Bijbelkring Apostolische Geloofsbelijdenis Het is alweer de vijfde avond van de uitleg en ons gesprek over de geloofsbelijdenis. Deze avond zal Willem Ouweneel ons meenemen in teksten uit de Bijbel waarin uitgelegd wordt wat de betekenis is van: Opgevaren ten Hemel, waar Hij zit aan de rechterhand…

Lees verder