Nieuws

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2019-28

Geplaatst op:

Doop In de morgendienst van 21 juli mag de doop bediend worden aan Rosa Aartje de Leeuw, dochter van Hendrik en Ilona de Leeuw, zusje van Sofie en Job. Het is een feest om samen in de kerk te mogen vieren, dat God dit prachtige nieuwe leven geschonken heeft en dat Hij zijn hand ook naar Rosa…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-27

Geplaatst op:

Preses kerkenraad In de kerkenraadsvergadering van 4 juli is Arie van Buuren bereid gevonden de taak van preses vanaf september, na mijn afscheid, over te nemen. Hier zijn we als kerkenraad zéér blij mee. We wensen Arie Gods onmisbare zegen bij deze taak. Janet de Zeeuw (preses) Avonddienst a…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-26

Geplaatst op:

Tienernevendienst Hallo tieners, zo net voor de zomervakantie willen we met jullie nadenken tijdens de tienernevendienst over de dienst in de kerk. Waarom volgen we een liturgie? Wat betekenen votum en groet? Hoe zien jullie de kerkdienst in de huidige tijd? Wat vind je moeilijk aan de dienst of…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-25

Geplaatst op:

Bevestiging nieuwe ambtsdragers In de morgendienst van 23 juni zullen worden bevestigd en aangesteld Bep van Zanten als ouderling, Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling, Hans Lemcke als diaken, Ingrid Buijserd als pastoraal medewerker, Gerrit en Els Middelkoop als kerkrentmeester.…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-24

Geplaatst op:

Zangdienst Vandaag, zondag 16 juni is het zover: een prachtige ochtenddienst waar je blij van mag worden. De tekst uit Handelingen staat centraal: ‘Daarom ben ik blij. Ik juich en zing.’ Dat zingen en juichen doen we samen met het koor ‘His Voice’ uit Alblasserdam. Kom en zing en juich mee, want God wil…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-23

Geplaatst op:

Huwelijk Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Wisseling van de…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-22

Geplaatst op:

Huwelijk Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Magazines Op de…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-21

Geplaatst op:

Beroepingswerk Graag willen we u even bijpraten over het beroepingswerk. Zoals u weet is het ons door de PKN vanwege financiële redenen niet toegestaan om een reguliere predikant te beroepen. Daarom moeten we putten uit de Mobiliteitspool voor beginnende predikanten. Van daaruit kon de PKN ons …

Lees verder

Gemeentebrief 2019-20

Geplaatst op:

Kring Apostolische geloofsbelijdenis Zondag 19 mei. De laatste avond over de Apostolische geloofsbelijdenis. Vandaag wordt u weer hartelijk uitgenodigd , om met elkaar na te denken en te luisteren naar de uitleg van Willem J. Ouweneel over het laatste gedeelte van de geloofsbelijdenis: Vergeving…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-19

Geplaatst op:

H.A. collecte De collecte bij het heilig avondmaal is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, zodat ook de jeugd gestimuleerd mag worden in het geloof. De Diaconie Samenkomst over de Heilige Geest Aanstaande woensdag is het zover: de lang verwachte avond over de Persoon en het werk van de Heilige…

Lees verder