Nieuws

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2020-28

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar Zo gaandeweg komt het bezoekwerk weer op gang. Als u het op prijs stelt om bezoek te ontvangen dan nodigen wij u uit om dat aan ons kenbaar te maken. Bel of mail uw ouderling, diaken, pastoraal medewerker of mij. Onze telefoonnummers en emailadressen kunt u vinden op blz. 3 en 4…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-27

Geplaatst op:

UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN: wees welkom Voor zondag 5 juli zijn met name de gezinnen met kinderen persoonlijk uitgenodigd. In deze dienst gaan we weer een kindernevendienst draaien. We hopen op veel kinderen, zodat we – net voor de zomervakantie- toch nog even elkaar kunnen zien, spreken en e…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-26

Geplaatst op:

EXTRA COLLECTE Sprinkhanenplaag In Oost-Afrika is op dit ogenblik een sprinkhanenplaag gaande van ongekende omvang. Er wordt door diverse organisaties hard gewerkt om deze verwoestende plaag in te dammen. Helemaal stoppen zal ondanks het vele werk niet lukken. Het gevolg is dat in grote delen van…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-25

Geplaatst op:

Laat u verrassen Zondag ontmoeten we weer een onbekende voorganger, maar deze keer met een bekende naam: Aaldert van Soest. Inderdaad, broer/zwager van onze dorpsgenoten Jaco en Wijna van Soest. Naast zijn werk studeerde Aaldert van Soest theologie en rondde hij in 2018 een opleiding tot predikant…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-24

Geplaatst op:

Gemeentebrief Voor u ligt een heel bijzondere gemeentebrief. De gemeentebrief bestaat namelijk in juni 2020 maar liefst 25 jaar! Dat willen en kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit is een prachtige gelegenheid om elkaar op te zoeken. Juist in deze rare tijden, waarin alles anders is dan…

Lees verder

Kerk instructies coronamaatregelen

Geplaatst op:

Beste Gemeenteleden, Aankomende zondag 14 juni zal de kerkdienst in het teken staan van (her)bevestiging en aanstelling van een aantal ambtsdragers. Ook zal er afscheid genomen worden van een aantal gemeenteleden die hun taken gaan neerleggen. Vanwege het aantal aanwezige mensen zullen we deze…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-23

Geplaatst op:

Terugblik Pinksterdienst Vorige week vierden we op een bijzondere manier het Pinksterfeest in de kerk. In de dienst, met ds. Piet van Midden als inspirerende voorganger, was er ook een speciaal moment: de Pinksterquiz. Voor alle luisteraars van 8+ tot en met 80+ was er een Bijbeltekst in zeven…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-22

Geplaatst op:

Hervatting kerkdiensten Bericht betreft hervatting bezoek kerkdiensten. Vanaf 7 juni weer een kerkdienst met max. 30 personen. (incl. predikant, ouderling, diaken, organist, koster en vast zangkoor van 5 personen). Met in acht neming van de richtlijnen van de PKN proberen we het voor iedereen zo…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-21

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar Vandaag willen we elkaar bemoedigen met een tekst van ds. Hester Smits: ‘Met zonder Jezus’. Zodra het mooi weer is willen kinderen ‘met zonder jas’ naar buiten. En hoe vaak je ook zegt dat het ‘met jas’ of ‘zonder jas’ is, dat doet er niet toe: ‘met zonder jas’ is wat ze bedoelen. In ons la…

Lees verder

Gemeentebrief 2020-20

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar ‘Wees niet bezorgd over wie je lief zijn: Ik, zegt God, draag hen in de palm van Mijn hand. Ik zorg voor hen, ook als jij niet voor hen kunt zorgen.’ Dit keer wil ik uw aandacht vragen voor alle mantelzorgers, jong en oud, die misschien niet voor hun geliefden kunnen zorgen zoals ze …

Lees verder