Nieuws

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2019-45

Geplaatst op:

Collecte bij het HA Opvang dak en thuislozen Amsterdam De Regenbooggroep beschikt over acht inloophuizen , Zij kunnen hier overdag terecht om een beetje bij te komen van weer een zware nacht op straat. Daar wordt men voorzien van een warme maaltijd een warme douche en gewassen kleding .Dit alles…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-44

Geplaatst op:

Tienernevendienst Deze zondag, 3 november, willen we samen met de 'oudere jeugd' (11 tot 18 jaar) in de Tienernevendienst nadenken over 'HET GOEDE VERHAAL'. Dankstond Na de avonddienst op Dankstond bent u allen welkom voor een kopje koffie na de dienst, zoals ook gebruikelijk na de zondagsviering.…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-43

Geplaatst op:

Voortgang beroepingswerk Afgelopen zondag heeft onze preses aan het einde van de kerkdienst ons mogen meedelen, dat er nieuws is van de beroepingscommissie; zij hebben succesvolle contacten gelegd met een predikant en hebben deze predikant nu aan ons voorgedragen. Daarmee komt het beroepingswerk in…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-42

Geplaatst op:

Koor Zout Het koor Zout verleent deze zondag haar medewerking in de ochtenddienst. Onder begeleiding van onze dirigent Alexander Prins zullen we een bijdrage aan deze dienst verlenen. Avond over Heilige Geest Woensdag a.s. hebben we de 4e en laatste avond over het werk van de Heilige Geest. We…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-41

Geplaatst op:

Gespreksgroep ‘Rondom 30’ Op maandag 14 oktober a.s. komen we als gespreksgroep ‘Rondom 30’ weer bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We gaan verder lezen in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 2 vers 18 t/m 25, waarin Petrus met ons in gesprek gaat over hoe om te gaan met ons werk. Als v…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-40

Geplaatst op:

Avond 3 over de Heilige Geest De vorige keer hebben we gehoord wie de Heilige Geest is en deze keer zullen we na het zingen van een paar liederen horen wat de Heilige Geest doet en wat Zijn impact en effect op iemands leven kan zijn. Ook de gaven en de vrucht van de Geest komen aan de orde en hoe…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-39

Geplaatst op:

Herinnering maaltijd voor alleengaanden Zoals vorige week op de Gemeentebrief was te lezen organiseren wij op vrijdag 4 oktober om 18.00 uur een gezellige maaltijd voor alleengaanden in De Lichtkring. Vergeet u niet zich op te geven door uw naam op de intekenlijst te schrijven. De inschrijving…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-38

Geplaatst op:

Nieuws kerkenraad en team pastoraal medewerkers In deze morgendienst zullen Hans en Janny Ippel als pastoraal medewerker worden aangesteld. En onze preses Janet de Zeeuw draagt haar taak over aan Arie van Buuren. Ook al bevinden Arie en Tineke zich aan de andere kant van de oceaan, toch zijn we in…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-37

Geplaatst op:

Collecte voor Kerk in Actie Bouw de kerk in Syrië weer op – doe mee met de najaarscampagne van Kerk in Actie. Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-36

Geplaatst op:

Collecte bij het HA: Voedselbank Leerdam In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om dat te kunnen bereiken werken we samen met bedrijven instellingen overheden en particulieren. Zo…

Lees verder