Nieuws

Het laatste nieuws uit onze gemeente.

Gemeentebrief 2019-25

Geplaatst op:

Bevestiging nieuwe ambtsdragers In de morgendienst van 23 juni zullen worden bevestigd en aangesteld Bep van Zanten als ouderling, Christel Lodder en Agnes Verhoeff als jeugd-ouderling, Hans Lemcke als diaken, Ingrid Buijserd als pastoraal medewerker, Gerrit en Els Middelkoop als kerkrentmeester.…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-24

Geplaatst op:

Zangdienst Vandaag, zondag 16 juni is het zover: een prachtige ochtenddienst waar je blij van mag worden. De tekst uit Handelingen staat centraal: ‘Daarom ben ik blij. Ik juich en zing.’ Dat zingen en juichen doen we samen met het koor ‘His Voice’ uit Alblasserdam. Kom en zing en juich mee, want God wil…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-23

Geplaatst op:

Huwelijk Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Wisseling van de…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-22

Geplaatst op:

Huwelijk Floris de Zeeuw en Judith Hooijer gaan trouwen! Zij hebben de inzegening van hun huwelijk in onze kerk aangevraagd. De bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op 14 juni 2019 om 15.00 uur in deze kerk. U wordt allen hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Magazines Op de…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-21

Geplaatst op:

Beroepingswerk Graag willen we u even bijpraten over het beroepingswerk. Zoals u weet is het ons door de PKN vanwege financiële redenen niet toegestaan om een reguliere predikant te beroepen. Daarom moeten we putten uit de Mobiliteitspool voor beginnende predikanten. Van daaruit kon de PKN ons …

Lees verder

Gemeentebrief 2019-20

Geplaatst op:

Kring Apostolische geloofsbelijdenis Zondag 19 mei. De laatste avond over de Apostolische geloofsbelijdenis. Vandaag wordt u weer hartelijk uitgenodigd , om met elkaar na te denken en te luisteren naar de uitleg van Willem J. Ouweneel over het laatste gedeelte van de geloofsbelijdenis: Vergeving…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-19

Geplaatst op:

H.A. collecte De collecte bij het heilig avondmaal is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, zodat ook de jeugd gestimuleerd mag worden in het geloof. De Diaconie Samenkomst over de Heilige Geest Aanstaande woensdag is het zover: de lang verwachte avond over de Persoon en het werk van de Heilige…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-18

Geplaatst op:

Trampoline-sprongen In onze kerk zijn veel vrijwilligers actief. Af en toe springt er wat uit; zelfs letterlijk met een trampoline in de kerk! Het is nu toch wel weer even een moment van aandacht voor al die activiteiten, die de afgelopen weken rond Passie- en Paastijd, jeugdwerk en Tentdienst…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-17

Geplaatst op:

Grote schoonmaak Zaterdag 11 mei gaan we schoonmaken. We hopen dat er een grote opkomst is, zeker omdat we het nu op de zaterdag doen. Neem een emmer, en schoonmaakdoekjes mee, een trap is misschien ook handig. We beginnen om 8.30 uur en om 10.00 uur is er koffie met iets lekkers erbij. In de hal…

Lees verder

Gemeentebrief 2019-16

Geplaatst op:

Senioren Donderdag 25 april hopen we elkaar weer te ontmoeten op de maandelijkse seniorenmiddag. Onze gast is ditmaal dhr. Arie Bassa uit Hei- en Boeicop. Dhr. Bassa is vrijwillig medewerker van de Stichting Boerderij & Erf en hij zal voor ons een presentatie houden over boerderijen in onze…

Lees verder