Gemeentebrief 2022-10

Geplaatst op:

Kindernevendienstproject 40-dagentijd

Ben je klaar voor het feest? In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is. Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.
In de tijd van Jezus was Israël overheerst door de Romeinen. Ook dat was echt geen feest! Toch heeft Hij ons laten zien dat God ervoor zorgt dat er in iedere situatie hoop is. Deze hoop is reden genoeg tot feest. Het geeft vertrouwen dat we uit mogen zien naar een betere wereld, juist ook nu er oorlog is!
Namens de leiding van de kindernevendienst, Anneke Scherpenzeel

Berichten van de dominee

 • Voor alles
  Voor alles: het is oorlog, en wel een heel gevaarlijke, voor Oekraïne, West Europa en op een aantal terreinen: voor de hele wereld. We staan op de rand van een afgrond. We hebben niet veel mogelijkheden de grote oorlog het hoofd te bieden, maar wel de oorlog in ons hoofd. En laten we naast alle concrete hulp ook bidden. We hebben niet zoveel in handen: wat woorden, een kaars een lied. Maar die helpen je wel op de weg door het duister.
 • Verheugend nieuws
  Patricia en Marjolijn gaan het nevendienstteam versterken en Laurence en Annelies doen pastoraal nog een jaar langer mee. We zijn daar heel blij mee.
 • Bij de kerkdienst
  Zondag 6 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. We lezen in de komende weken vooral uit Johannes. Dat vindt u ook terug in het 40-dagenboekje dat u hebt ontvangen. De liturgieCie probeert op deze manier een zinvolle weg naar Pasen te vinden. We hopen dat het opnieuw bijdraagt aan een bezinning op wie we zijn en wat we geloven. Zondag 6 maart lezen we het verhaal over de roeping van de discipelen uit Johannes 1. Daar gaat het al over de Passie! Goede dienst gewenst.
 • Meer willen & weten
  Ik noem ons gespreksgroepje maar even zo, want dat is precies waarom het ons te doen is. Een groepje jongeren wil meer weten, o.a. waarvoor de christelijke kerk staat. Maandag om 20.00 uur komen we weer bij elkaar, op onze nieuwe locatie, het schuurhuis van fam. Verhoeff. Geweldig dat we dat gebruiken mogen. Als je wilt meedoen: app / mail dan even.
 • De Kleine Kerk
  Dinsdag 8 maart is er weer Kleine Kerk: om 10.00 uur en om 14.00 uur. U bent heel hartelijk welkom. Het is heel handig als u even laat weten of u komt, en wel aan Bep van Zanten. Neem gerust kennissen en vrienden mee. We zijn niet eenkennig.
 • Samuël
  Alvast in het vooruit: op 15 maart is er weer een ‘ kenniskring Bijbel’, en wel over de boeken Samuël. De boeken Samuël gaan maar beperkt over Samuël, maar vooral over David. Het is handig 1 & 2 Samuël vooraf te lezen. Dan krijg je al snel een beeld van een aantal bijbelse lijnen. Alle info loopt via Alice van Bijlevelt.

Hartelijks, Piet van Midden

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.30 uur is er een kerkdienst en na de dienst drinken we koffie met elkaar en is er een gemeenteavond. Het is fijn om dit weer te kunnen aankondigen. We hopen dat we u mogen begroeten.
Namens de kerkenraad, Jolanda Lemcke

Samen voor Oekraïne

De diaconie van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd zamelt spullen en geld in om de inwoners van Oekraïne te helpen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld of er middenin zitten. Deze mensen kunnen alle hulp nu goed gebruiken. Daarom bevelen we deze actie van harte bij u aan. U kunt de betreffende goederen (zie poster) op zaterdag 5 maart tussen 9.00 en 15.00 uur inleveren in de pastorie van de Hervormde Gemeente. U kunt ook financieel bijdragen door geld over te maken op: NL73 RABO 0358 4540 93 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente onder vermelding van: Oekraïne.
Naast deze bijdrage is er ook op zaterdag 5 maart (vooral tussen 12.00 en 15.00 uur) hulp welkom bij het uitzoeken/sorteren van de ingezamelde spullen. Als u hierbij wilt helpen, kunt u zich opgeven bij Caroline Meerkerk. Elke vorm van hulp wordt enorm op prijs gesteld.
De diaconie

Vrouwenkoffie-uurtje

Op woensdag 9 maart om 14.30 uur gaan we na lange tijd weer met het Vrouwenkoffieuurtje beginnen. Iedereen is van harte welkom.
Dineke Brouwer

Collecte Kerk in Actie 6 maart 2022 – Zending (Rwanda, 40dagentijd)

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

Collecte Kerk in Actie 13 maart 2022 – Werelddiaconaat (Bangladesh, 40dagentijd)

Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen
In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen vermengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar als natuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een groot voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een hogere voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of juist door droogte.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Terug naar overzicht