Gemeentebrief 2022-03

Geplaatst op:

Heilig Avondmaal

Zondag 16 januari mogen we in onze gemeente weer het H.A. met elkaar vieren. In deze tijd met opnieuw zulke serieuze coronabeperkingen is dat niet mogelijk op de gebruikelijke wijze. Net als vorig jaar moeten we ons beperken tot een minimaal aantal medewerkers.
We willen toch heel graag als gemeente dit belangrijk sacrament met elkaar vieren en hebben een mogelijke oplossing bedacht, voor gemeenteleden die zelf niet in de gelegenheid zijn brood en wijn te verzorgen. U geeft uiterlijk vrijdag 14 januari bij de diakenen aan dat u graag mee wilt vieren en met hoeveel personen. U geeft daarbij meteen aan of u wijn of druivensap wenst te gebruiken. De diakenen zullen dan zaterdag een kleine verpakking bij u bezorgen met de gewenste hoeveelheid brood en wijn of druivensap. Als u zondag brood en wijn heeft klaargezet en tijdens de dienst een kaarsje aansteekt, dan kunnen we ook op afstand in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Laten we op deze manier proberen ons gevoel van gemeentezijn te versterken.
De diakenen

Stichting Christian Refugee Relief

De collecte van deze zondag bij het Heilig Avondmaal willen we graag bestemmen voor deze stichting. Zij sturen al jaren hulptransporten naar de Griekse eilanden om daar de nood onder de vluchtelingen enigszins te verlichten. De stichting organiseert ook jaarlijks groepsreizen voor mensen die graag ter plaatse de helpende handen uit de mouwen steken. Langs allerlei wegen komen de berichten binnen over de schrijnende omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten overleven.. De vele vrijwilligers van de stichting CRR verrichten veel goed werk gebaseerd op de bekende Bijbeltekst: “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven” (Mattheus 25:35).
De diaconie en KIAW bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De kerk in ’t klein

Corona maakt het ons voorlopig onmogelijk om kerk te zijn op de manier zoals we zouden willen. Wat de kerk sterk maakt, community, wordt ons sterk ontraden of soms zelfs verboden. Dat heeft zijn redenen, maar zuur is het wel. Daarom hebben wij, op verzoek van de kerkenraad, het plan opgevat om niet te klagen over wat niet kan, maar uit te zoeken wat wél kan. Een voorbeeld: we missen elkaar 's zondags enorm. Het is onmogelijk samen te komen met een grote groep. Maar in een kleine groep kan het wel, zeker als je je verstand gebruikt. We zouden dus groepjes van 6 personen kunnen maken, met wie we een bijzondere dienst kunnen vieren: een korte lezing met wat kanttekeningen erbij, een gebed, een lied en daarna koffie en ontmoeting. Gewoon op een plekje ergens in De Lichtkring, op een morgen of middag.
We hebben maar een paar mensen nodig om te beginnen. En als er veel belangstelling is, maken we gewoon verschillende groepjes. Ds. Piet van Midden is bij alle groepjes aanwezig. Op deze manier kijken we niet naar elkaar op het scherm, maar ontmoeten we elkaar. En natuurlijk wordt zo nodig het vervoer geregeld en kun je ook vrienden en bekenden uitnodigen. Belangstelling? Waag de sprong en meld je aan bij Bep van Zanten.
Hans en Janny Ippel, Piet van Midden en Bep van Zanten

Terug naar overzicht